Povući amandmane na Zakon o radiodifuzij

Šef Misije OEBS u Beogradu Hans Ola Urstad pozvao je vlasti u Srbiji da povuku amandmane na Zakon o radiodifuziji, koji s

12. Aug 2006

Reading Time: 2 minutes

Šef Misije OEBS u Beogradu Hans Ola Urstad pozvao je vlasti u Srbiji da povuku amandmane na Zakon o radiodifuziji, koji se odnose na okvir aktivnosti i način sprovođenja odluka Republičke radiodifuzne agencije.
Prema saopštenju Misije OEBS, Urstad je RRA i vlastima u Beogradu predao pravnu analizu OEBS, u kojoj se savetuje da se amandmani koriguju i usaglase sa predlozima koje će uskoro uputiti ministar kulture Dragan Kojadinović.
– Amandmani treba da budu povučeni jer ugrožavaju slobodu medija. Pre nego što novi amandmani uđu u skupštinsku proceduru treba da budu detaljno analizirani, a sve zainteresovane strane da imaju mogućnost da daju svoje komentare, smatra šef Misije OEBS. Urstad napominje da „analiza OEBS daje objašnjenje zbog čega nema potrebe za usvajanje mamandmana po hitnom postupku, kao i zbog čega su neki amandmani neprihvatljivi“.
U analizi stručnjaka OEBS Karola Jakuboviča, od 27. jula, ocenjuje se da je proces izdavanja dozvola za emitovanje radio i televizijskih programa u Srbiji, koji je sproveo Savet RRA, obeležen suštinskim nedostacima i namernim nepoštovanjem zakona. Ekspert OEBS ukazuje da objavljivanje kriterijuma za dobijanje dozvola posle roka za podnošenje zahteva nije u skladu sa međunarodno prihvaćenim principima, jer ti kriterijumi bi trebalo da budu objavljeni u odgovarajućem roku, kako bi podnosioci zahteva imali vremena da se pripreme. Pored toga, dodaje Jakubovič, RRA je bez zakonskog osnova objavila i dodatne kriterijume.
Republička radiodifuzna agencija je 28. jula kritikovala Misiju OEBS u Beogradu zbog naručene analize koju je „mimo znanja i saglasnosti“ Saveta RRA sproveo „službenik poljskog radiodifuznog saveta“ Karol Jakubovič. Ocenjeno je da je „daleko spornije i skanadalozno ponašanje“ pojedinih službenika Odeljenja za medije OEBS u Beogradu, koji su „umislili da u Srbiji OEBS treba da izigrava razrednog starešinu“.
Posle objavljivanja analize stručnjaka OEBS, većina Radio i televizijskih stanica u Srbiji, koje su dobile dozvole na konkursu za emitovanje programa na nacionalnom nivou, optužili su Misiju OEBS da pokušava da izdejstvuje da televizija RTL dobije dozvolu mimo konkursa i zakona. Pošto je skupština 19. jula usvojila izmene i dopune Zakona o radiodifuziji, predsednik Srbije Boris Tadić nije potpisao Ukaz o njihovom proglašenju i vratio je akt parlamentu na ponovno glasanje. Prema Tadićevoj oceni, tim izmenama bi bila „ozbiljno narušena nezavisnost rada Republičke radiodifuzne agencije“.
Skupština bi na prvoj narednoj sednici trebalo ponovo da se izjasni o predloženim izmenama i dopunama tog zakona. Savet Evrope je 2. avgusta ocenio da bi Skupština Srbije trebalo da razmotri kritike i predloge strukovnih medijskih organizacija i stručnjaka, kao i državnih organa, prilikom ponovnog razmatranja amandmana na Zakon o radiodifuziji.
Između ostalog, izmenama Zakona o radiodifuziji je predviđenoda saglasnost na finansijski plan RRA umesto parlamenta daje vlada, a predloženo je i pravo članova Saveta RRA da samostalno suspenduju pojedine članove tog tela i tako menjaju njegov sastav, kao i da, odmah po donošenju odluke, mogu prekinuti rad nekog medija.

Print Friendly, PDF & Email