Počinje izdavanje dozvola emiterima

Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) predala je 11 dokumentacija o tehničkim uslovima za pet TV nacional

04. Aug 2006

Reading Time: < 1 minute

Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) predala je 11 dokumentacija o tehničkim uslovima za pet TV nacionalnih emitera, pet radio stanica i jednu TV za Vojvodinu. Predsednik UO RATEL-a Jovan Radunović izrazio je očekivanje 4. avgusta da će Republička radiodifuzna agencija od sledeće nedelje pojedinačno pozivati nacionalne RTV emitere i uručivati im jedinstvene dozvole, od kada će početi da teče zakonski rok za početak emitovanja programa. RATEL je svakoj stanici izdao oko 30 dozvola, koje zajedno sa dozvolom RRA predstavljaju jedinstvenu dozvolu. Početak emitovanja programa trebalo bi da bude posle tehničkog pregleda RATEL-a, nakon što emiteri dobiju dozvole. RATEL je ranije poslao oko 400 obaveštenja stanicama koje mogu biti potencijali ometači emitera koji će raditi na nacionalnim frekvencijama. Posle merenja početkom avgusta, poslato je sto dopisa emiterima koji mogu svojim predajnikom da ometaju rad nacionalnih emitera. Od tog broja, njih 17 je prekinulo rad, dok su drugi nastavili da rade, pozivajući se na Zakon o radiodifuziji, prema kome regionalni emiteri mogu da emituju program dok se ne okonča konkurs na njihovom nivou.

Print Friendly, PDF & Email