Kako su glasali članovi RRA

Republička radiodifuzna agencija prvi put je objavila kako je izgledalo glasanje za dodelu pet TV dozvola za emitovan

15. Aug 2006

Reading Time: < 1 minute

Republička radiodifuzna agencija prvi put je objavila kako je izgledalo glasanje za dodelu pet TV dozvola za emitovanje na nacionalnom nivou.
„Savet RRA je odlučio da glasa tajno… Svaki član Saveta RRA imao je mogućnost da za izdavanje pet dozvola za emitovanje TV programa za teritoriju Republike Srbije glasa između 12 učesnika javnog konkursa…“ Reč je o tekstu na 23 strane, objavljenom nedavno na Internet sajtu RRA (www.rra.org.yu) u kojem pravni konsultant RRA Čedomir Golubović odgovara na analizu Karola Jakuboviča urađenu za Misiju OEBS u Srbiji. Jakubovič je, podsećamo, zaključio da je postupak izdavanja RTV dozvola koji je sprovela RRA bio proizvoljan i opterećen namernim zanemarivanjem zakona, kao i protivan evropskim standardima. Odlukom Saveta RRA nacionalne dozvole dobili su Pink, B92, Foks, Avala, kao i Košava/

Print Friendly, PDF & Email