Emitovanje programa mora početi u roku

U slučaju da Televizija Foks, koja je dobila nacionalnu frekvenciju, ne počne u predviđenom roku da emituje program, m

18. Aug 2006

Reading Time: 2 minutes

U slučaju da Televizija Foks, koja je dobila nacionalnu frekvenciju, ne počne u predviđenom roku da emituje program, može da izgubi ovu dozvolu, potvrdio je za Danas Slobodan Đorić, član Saveta RRA. Pojedini mediji objavili su ovih dana da, u konkursnoj dokumentaciji, koju je ova medijska kuća svojevremeno dostavila RRA, piše da će pokrenuti program tek marta naredne godine, iako je rok 60 dana od dobijanja dozvole.
Đorić je naveo da će Foks ovih dana od RRA dobiti dozvolu za emitovanje i da je ona u fazi formulisanja.
– Od dana kada dobiju dozvolu imaju rok od 60 dana da počnu sa emitovanjem programa. U slučaju da budu usvojene izmene Zakona, rok će biti produžen na 90 dana. Ako do tada ne počnu sa radom, bila bi primenjena sankcija – ističe Đorić dodajući da je moguće da izvesna odstupanja oko roka budu u vezi s predajnikom i da tada RATEL daje rok da se izvrše tehničke ispravke.
Prema njegovim rečima, kazna za prekršaje ovog vida nije ista kao za programske kazne, kada prvo sledi interna, pa javna opomena, žuti karton, oduzimanje dozvole na 30 dana, pa trajno oduzimanje frekvencije.
Đorić je istakao da je u Zakonu napravljen propust jer se ne pravi razlika između emitera koji već emituju program i onih koji se tek osnivaju. Prema njegovim rečima, dva meseca je sasvim dovoljno da se emiteri koji emituju program prilagode novonastalim uslovima.
– Stvaranje televizije od početka je složen proces, počev od formiranja ekipe do postavljanja 40 predajnika na raznim lokacijama. Za svakog ko poznaje ovu tehnologiju 60 dana je malo, ali takav je zakon. Ako dođe do predložene izmene rok za emitovanje će se produžiti na 90 dana – ističe Đorić.
Prema njegovim rečima, eventualno pojavljivanje signala sa znakom televizije ne predstavlja program već test signal, ispitivanje uređaja. Đorić ističe da sve televizije koje su dobile dozvolu mogu da počnu da postavljaju predajnike da bi ispitali kakvog im je kvaliteta signal.
– Njima je za sada data tehnička ali ne i upotrebna dozvola. Na kraju će RATEL, nakon tehničkog pregleda, da im da dozvolu, ako ispune uslove, kao što zgrada dobija upotrebnu dozvolu – navodi Đorić.

Print Friendly, PDF & Email