Izbor članova UO agencije Hina

Misija OEBS-a u Hrvatskoj pozvala je 13. jula hrvatske vlasti da prilikom izbora članova Upravnog odbora nacionalne n

13. Jul 2006

Reading Time: < 1 minute

Misija OEBS-a u Hrvatskoj pozvala je 13. jula hrvatske vlasti da prilikom izbora članova Upravnog odbora nacionalne novinske agencije Hina pokažu odgovornost i poštuju zakon. Hrvatski sabor završio je istog dana raspravu o predlogu vlade za nove članove UO Hine, uz oštre kritike opozicije i zahteve da se predlozi povuku. U saopštenju, OEBS ističe da “kao jedina javna nacionalna novinska agencija, Hina ima veoma važnu ulogu u obezbeđivanju uravnoteženih sadržaja i informacija za sve medije u Hrvatskoj” i da je “izuzetno važno da članovi Upravnog odbora budu kompetentne ličnosti sa najvišim profesionalnim kvalifikacijama, nezavisne od političkih pritisaka”. Pošto je početkom juna petočlanom UO Hine istekao četvorogodišnji mandat, vlada je predložila da se za nove članove imenuju Božo Skoko, Dijana Katica, Dražen Jović i Ivan Rusan, kao predstavnici medijske, pravne, finansijsko-ekonomske i informatičke struke. Peti član iz redova zaposlenih u agenciji treba da bude imenovan naknadno jer prispela kandidatura nije sprovedena na zakonit način. Saborska opozicija, međutim, tvrdi da je predlog vlade u suprotnosti sa zakonom jer dvoje kandidata koje je predložila vlada ne ispunjava predviđene uslove o školskoj spremi, dok kod trećeg postoji sukob interesa.

Print Friendly, PDF & Email