Direktor Službe za ljudska prava

Za direktora Službe za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije imenovan je Petar Lađevich, koji je do sada radio u Republ

01. Jul 2006

Reading Time: < 1 minute

Za direktora Službe za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije imenovan je Petar Lađevich, koji je do sada radio u Republičkom savetu za manjinska prava. Kako je agenciji Beta danas potvrdio Lađevich, Vlada Srbije ga je imenovala na sednici 22. juna u Kragujevcu kada su izabrana i njegova tri pomochnika Vlada Đurich, Zoran Martinović i Marija Vujinović. Prema njegovim rečima, sledi period konstituisanja službe a potrebno je doneti i uredbu o njenom formiranju kako bi služba počela da radi.
Vlada Srbije je, nakon raspada državne zejednice osnovala tu službu koja će obavljati jedan deo poslova ministarstva za ljudska i manjinska prava SCG koje je ukinuto 8.juna. Služba će obavljati poslove koji se odnose na zaštitu i unapredjenje ljudskih i manjinskih prava, učešće u pripremi propisa o ljudskim i manjinskim pravima, praćenje usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim aktima i iniciranje izmena domaćih propisa. Ta vladina služba će zastupati Republiku Srbiju pred Evropskim sudom za ljudska prava, podnositi izveštaj o sprovođenju određenih međunarodnih ugovora, odgovarati na pojedinačne predstavke međunarodnim telima čiju je nadležnost prihvatila naša država i omogućavati ostavarivanje prava nacionalnih manjina koje žive u Srbiji. Služba će pripremati akta za Vladu kojima se nadzire, usmerava i usklađuje rad ministarstva i posebnih organizacija koji usklađuju domaće propise sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim aktima o zaštiti ljudskih i manjinskih prava. Ta novoformirana služba će pružati stručnu i tehničku podršku Savetu Republike Srbije za nacionalne manjine.
Ostali deo poslova ministarstva za ljudska i manjinska prava SCG preuzeli su Ministarstvo pravde i MUP. Savet za ljudska i manjinska prava, odlukom Vlade Srbije je prebačen na republički nivo.

Print Friendly, PDF & Email