Vrhovni sud Srbije uvažio dve tužbe

Vrhovni sud Srbije saopštio je danas da je uvažio dve tužbe preduzeća “Divac CO” podnete protiv rešenja M

21. Jun 2006

Reading Time: < 1 minute

Vrhovni sud Srbije saopštio je danas da je uvažio dve tužbe preduzeća “Divac CO” podnete protiv rešenja Ministarstva privrede u vezi sa upisom u registar vlasničke strukture tog preduzeća koje okuplja male akcionare “Novosti”. Sud je, kako se navodi u saopštenju, utvrdio da Agencija za privredne registre, prema odredbama Zakona o registraciji privrednih subjekata, nije mogla da prekine postupak registracije “Divac CO” do odluke u postupku revizije procene vrednosti i vlasničke strukture Kompanije “Novosti”.
Dodaje se da je u ponovnom postupku Ministarstvo privrede Srbije, po Zakonu o upravnim sporovima, u obavezi da postupi po primedbama i pravnom shvatanju Vrhovnog suda Srbije i da, prilikom odlučivanja, ima u vidu datume podnošenja registracionih prijava i zakonski rok za odlučivanje.
Ministarstvo privrede Srbije je osporenim rešenjima odbilo žalbe preduzeća “Divac CO” protiv Agencije za privredne registre Srbije, jer je ta Agencija prekinula postupke za upis promene osnovnog kapitala, osnivača i udela osnivača Preduzeća za konsalting i menadžment “Divac CO” u Registar privrednih subjekata. Agencija je prekinula upis preduzeća po ranijem Zaključku Vlade Srbije.

Print Friendly, PDF & Email