Uređivanje talasa

Članovi Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL) razgovarali su juče u Novom Sadu s pokrajin

16. Jun 2006

Reading Time: < 1 minute

Članovi Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL) razgovarali su juče u Novom Sadu s pokrajinskim sekretarom za informacije Miloradom Đurićem, rukovodstvom Radiodifuzne ustanove Vojvodine i profesorima i studentima Fakulteta tehničkih nauka. Po rečima direktora i predsednika Upravnog odbora RATEL-a Jovana Radunovića, cilj ove posete je da se dogovori neposredna saradnja u ovoj veoma značajnoj oblasti, koja je do sada bila neuređena jer je još 2003. godine donet Zakon o telekomunikacijama, a tek krajem 2005. godine i formirana Agencija za telekomunakacije.
Zadatak ovog regulatornog nezavisnog tela je da formira tržište i uvede red u oblasti radiodifuzije i informatičko-telekomunikacionih tehnologija, kao što su Internet, merenja, zaštita korisnika frekvencija. Radunović je naglasio da je stoga neophodno da se što pre donese strategija i utvrdi politika u ovoj oblasti, kao i da se formiraju stručni saveti koji treba da pomognu da se definišu uslovi za uvođenje digitalne i satelitske televizije i uredi kablovsko-distributivni sistem u našoj zemlji.
Ekipa naših stručnjaka je trenutno na pregovorima u Ženevi i sva je prilika da će naši zahtevi vezani za digitalnu televiziju biti u potpunosti odobreni, a to znači da ćemo imati mnogo veću mogućnost za korišćenje frekvencija, to jest umesto jednog biće izvodljivo emitovanje programa sa četiri do pet kanala – rekao je Radunović.
Pokrajinski sekretar za informacije Milorad Đurić istakao je spremnost pokrajinske administracije da učestvuju u ovom veoma značajnom poslu, i naglasio da će Izvršno veće Agenciji za telekomunikacije pružiti svu neophodnu pomoć. On je naglasio da se moraju stvoriti istovetni i pravični uslovi za rad svih emitera u Vojvodini, zbog specifičnog višenacionalnog sastava stanovništva u Pokrajini, jer nije svejedno koliko će regionalnih i lokalnih radio televizijskih stanica biti na ovom prosgoru gde se već emituju programi na jezicima nacionalnih manjina.

Print Friendly, PDF & Email