Tajne veze medija i partija

Uloga nevladinih organizacija i medija u promociji i finansiranju političkih stranaka je neuređena i stvara dosta pr

20. Jun 2006

Reading Time: < 1 minute

Uloga nevladinih organizacija i medija u promociji i finansiranju političkih stranaka je neuređena i stvara dosta prostora za manipulacije, zaključak je okruglog stola CeSIDa o ovoj temi.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stoiljković izjavio je da često u izbornom procesu NVO imaju negativnu ulogu jer „samo što ne nacrtaju za koga treba glasati“. Stoiljković je naveo i da ne postoji kontrola finansiranja političkih stranaka preko NVO. Prema njegovim rečima često se može uoči izvesna „tajna veza“ između pojedinih medija i političkih stranaka, i naveo da bi bilo poželjno da RRA, ili neki skupštinski odbor, kontrolišu rad medija u izbornom procesu.
Stoiljković je istakao da treba utvrditi raspodelu kriterijuma za besplatne stranačke termine u izbornom procesu, jer, zbog velikog broja kandidata, dolazi do „beskrajne igraonice“. On se založio da političke stranke na televizijama dobiju prostor prema njihovom trenutnom rejtingu, kao i da RTS, kao javni servis, ne bi trebalo da emituje plaćene partijske reklame.
Izvršni direktor Transparentnost Srbije Nemanja Nenadić smatra da kontrola finansiranja partija preko NVo trenutno ne bi trebalo da je u prvom planu.
– Još nismo došli do kontrole poslovanja stranaka, kako bi oni bili prinuđeni da se finansiraju zaobilaznim putem – ističe Nenadić.
Prema njegovoj oceni, u izbornom procesu, ne može se izbeći „teror neozbiljnih kandidata“ neravnomernom raspodelom vremena jer se tako narušava princip ravnopravnosti. Nenadić je predložio da se ograniči ukupna suma koju stranke mogu da izdvoje u toku kampanje i da bi se na takav način smanjila trka za sredstvima.

Print Friendly, PDF & Email