RRA ne daje saglasnost za direktora

Zamenik predsednika Republičke radiodifuzne agencije, Aleksandar Vasić izjavio je juče Tanjugu da RRA ne treba da da

13. Jun 2006

Reading Time: < 1 minute

Zamenik predsednika Republičke radiodifuzne agencije, Aleksandar Vasić izjavio je juče Tanjugu da RRA ne treba da daje saglasnost na objavljivanje konkursa za imenovanje generalnog direktora Radiodifuzne ustanove Srbije, već da je to isključivo stvar Upravnog odbora te ustanove.
“Izbor generalnog direktora medijskog javnog servisa isključivo je stvar Upravnog odbora i Agencija nema nikakve veze sa njegovim izborom i imenovanjem”, rekao je Vasić u osvrtu na saopštenje Fonda za razvoj demokratije, u kojem je upozoreno da je za konkurs potrebna saglasnost RRA.
On je objasnio da RRA jedino daje saglasnost na Status Radiodifuzne ustanove Srbije, imenuje i razrešava članove Upravnog odbora i odlučuje o visini njihovih nadoknada.U saopštenju Fonda je ocenjeno da je konkurs za generalnog direktora objavljen bez navođenja pravnog osnova, kao i da je predviđena ravnopravnost kandidata bez obzira da li imaju “državljanstvo Srbije ili nezavisne Crne Gore”.
Radiodifuzna ustanova Srbije objavila je konkurs u subotu u listu “Politika”, a kao uslovi navedeni su državljanstvo SCG, obaveza kandidata da ima visoku stručnu spremu ili da bude istaknuti novinar i medijski stručnjak sa najmanje 10 godina iskustva i znanjem jednog svetskog jezika.

Print Friendly, PDF & Email