Privatizacija RTV Podrinje

Sindikat lozničkog Javnog preduzeća (JP) Radio-televizija (RTV) Podrinje izrazio je danas zabrinutost zbog pokret

24. Jun 2006

Reading Time: < 1 minute

Sindikat lozničkog Javnog preduzeća (JP) Radio-televizija (RTV) Podrinje izrazio je danas zabrinutost zbog pokretanje privatizacije tog kolektiva, upozorivši da bi se posle 40 godina postojanja moglo desiti da “preduzeće bude prodato samo kao dobra lokacija i jeftina zgrada s kompletnom opremom”. U saopštenju se navodi da se na zahtev o odlaganju pokrenute privatizacije ovog preduzeća, zaposlenima do sada jedino obratio predsednik Skupštine Loznica Vladimir Andrić, obećavši posredovanje u razgovoru s predstavnicima Agencije za privatizaciju. Agencija je juče oglasila prospekt RTV Podrinja, čime je upućen poziv potencijalnim kupcima da dostave pisma o zainteresovanosti. Sindikat je ranije ove nedelje zatražio da se zaustavi privatizacija preduzeća, do raspodele frekvencija za regionalne i lokalne elektronske medije. U zahtevu se navodi da bi pokrenutom inicijativom za privatizaciju, pre dodeljene frekvencije, moglo doći do “realne opasnosti da JP Radio-televizija Podrinje prestane da postoji kao informativna kuća, s obzirom na to da bi u privatne ruke prešlo pre dodeljene frekvencije”. “U tom slučaju, od volje novog vlasnika zavisilo bi da li bi se uopšte prijavio na konkurs za dodelu frekvencije, a ako se ne bi prijavio, po sili zakona, ova kuća, kao informativna, prestala bi da postoji. Osim egzistencije zaposlenih, time bi bilo dovedeno u pitanje i osnovno i demokratsko pravo građana na objektivno i pravovremeno informisanje”, navodi se u zahtevu.
Zahtev je upućen Vladi Srbije, Agenciji za privatizaciju, Skupštini opštine Loznica i Upravnom odboru preduzeća. U ovom lokalnom javnom glasilu, koji je sa radom počeo 29. novembra 1965. godine, zaposleno je 38 radnika.

Print Friendly, PDF & Email