Okrugli sto NUNS-a o govoru mržnje

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) organizuje 22. juna u Beogradu okrugli sto o govoru mržnje u medijima i mog

20. Jun 2006

Reading Time: 2 minutes

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) organizuje 22. juna u Beogradu okrugli sto o govoru mržnje u medijima i mogućnostima sprečavanja te učestale pojave. Učesnici okruglog stola u prostorijama NUNS-a biće urednici medija u Beogradu i unutrašnjosti Srbije, predstavnici novinarskih i medijskih udruženja, Ministarstva kulture, Odbora Skupštine Srbije za kulturu i informisanje, Vrhovnog suda Srbije i stručnjaci nevladinih organizacija u oblasti slobode informisanja i prava. Uvodna izlaganja održaće član Saveta za štampu Medija centra i glavni urednik Radio Beograda Dušan Radulović i šefica Pravnog tima Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) Mirna Kosanović, koji će predočiti stanje u medijima u vezi sa govorom mržnje i pravnu regulativu, kao i preporuke evropskih institucija u toj oblasti. Učesnici okruglog stola trebalo bi, na osnovu rasprave, da predlože konkretna rešenja i inicijative u vezi sa suzbijanjem govora mržnje u medijima i javnom govoru.
NUNS je zatražio nedavno od rukovodstva Radio-televizije Srbije da ukine prenose sednica Skupštine Srbije zbog govora mržnje u svrhu političke promocije pojedinaca i političkih partija. Prema oceni NUNS-a, skupštinski prenosi, zahvaljujući neskrivenom političkom interesu pojedinih političkih stranaka da govorom mržnje podilaze najnižem ukusu i tako podižu svoj rejting, izgubili su izvornu pluralističko-demokratsku svrhu. NUNS je pozvao medije da zadrže ulogu objektivnog izveštača i ne zaborave da su istovremeno i kreatori javnog mnenje i da snose odgovornost za trajne posledice koje govor mržnje u dnevnopolitičkoj praksi ostavlja na aktuelni i budući život Srbije. Govor mržnje najopštije se može definisati kao izražavanje koje sadrži poruke mržnje ili netrpeljivosti prema nekoj rasnoj, nacionalnoj, etničkoj ili verskoj grupi ili njenim pripadnicima. U poslednje vreme, obuhvata i govor koji je usmeren ka proizvodnji mržnje i netrpeljivosti prema polu i seksualnoj opredeljenosti, a sve češće obuhvata i netrpeljivost prema različitom političkom i drugom mišljenju, kao i nacionalnom i društvenom poreklu. Na govor mržnje ukazuje se u više međunarodnih deklaracija i konvencija, među kojima su Pakt o građanskim i političkim pracima UN iz 1966. godine i Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije iz 1965. godine, kao i Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine. I domaće zakonodavstvo reguliše problematiku govora mržnje, uključujući Ustav Srbije, Krivični zakonik i zakone o javnom informisanju i radiodifuziji.

Print Friendly, PDF & Email