Ljudska prava nisu teorija i filozofija

Predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za obnovu i razvoj (UNDP-a) za Srbiju Lens Klark ocenio je danas da je potrebn

09. Jun 2006

Reading Time: < 1 minute

Predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za obnovu i razvoj (UNDP-a) za Srbiju Lens Klark ocenio je danas da je potrebno da građani Srbije steknu poverenje u sudstvo, čime će bolje koristiti pravosudne mehanizme za zaštitu ljudskih prava. Govoreći o projektu “Budi siguran u svoja prava”, Klark je istakao da je obuku za primenu konvencija o ljudskim pravima prošlo oko sto sudija i tužilaca u Srbiji. Ministar pravde Zoran Stojković kazao je da građani moraju da budu upoznati sa svojim pravima i organima kojima mogu da se obrate za zaštitu tih prava.
Ulogu medija u edukaciji građana, istakla je predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero, i dodala da i zakonodavac i sudstvo treba da učestvuju u zaštiti ljudskih prava. Nenad Vujić iz Pravosudnog centra za stručno usavršavanje sudija i tužilaca rekao je da je potrebno razbiti predrasude da su ljudska prava teorija i filozofija. “Rezultati se već vide, pa sudije i tužioci počinju da prate standarde konvencija o ljudskim pravima”, naveo je Vujić.

Print Friendly, PDF & Email