Knjiga o osobama sa invaliditetom

Rešavanje problema osoba sa invaliditetom je jedna od oblasti u kojoj je od 2000. godine najmanje urađeno, ocenila je d

13. Jun 2006

Reading Time: < 1 minute

Rešavanje problema osoba sa invaliditetom je jedna od oblasti u kojoj je od 2000. godine najmanje urađeno, ocenila je danas predstavnica Centra za liberalno demokrastske studije Gordana Matković. Ona je na predstavljanju knjige “Evropska unija i osobe sa invaliditetom”, autora Vladimira Pešića istakla da u Srbiji ne postoje odgovarajući podaci o broju osoba sa invaliditetom, njihovom socijalnom položaju i stepenu zaposlenosti, što otežava rešavanje njihovih problema. Matković je navela da je postignut određen napredak u oblasti socijalne zaštite osoba sa invaliditetom, ali da reforma “mora ići dalje”. “Potrebno je sprovesti integralnu socijalnu zaštitu kroz saradnju više sektora, a naš nedostatak je što ni na nacionalnom ni na lokalnom nivou takva saradnja nije uspostavljena”, ocenila je ona. Rešavanje problema osoba sa invaliditetom, prema njenim rečima zahteva multidisciplinarni pristup. Knjiga “Evropska unija i osobe sa invaliditetom”, ukazuje na pristup zemalja Evropske unije u rešavanju problema invaliditeta u 20 oblasti, u čijem su fokusu zapošljavanje i obrazovanje, dodala je Matković.
Direktor Narodne kancelarije predsednika Srbije Dragan Đilas rekao je da bi Srbija trebalo aktivnije da se bavi poboljšanjem položaja osoba sa invaliditetom. Zoran Lutovac iz fondacije “Fridrih Ebert” rekao je da je za stvaranje društva ljudskih prava ključna karika aktivna politika vlade i opozicije i izgradnja demokratske političke kulture.

Print Friendly, PDF & Email