Agencija iznad agencije

Još jedna priča o medijima u kojoj je jedan od aktera sveprisutna i nedodirljiva Radiodifuzna agencija počinje (a isku

09. Jun 2006

Reading Time: 2 minutes

Još jedna priča o medijima u kojoj je jedan od aktera sveprisutna i nedodirljiva Radiodifuzna agencija počinje (a iskustvo pokazuje da bi mogla tako i da se završi) proizvoljnim samotumačenjem zakona po kome su neki jednaki, a neki nešto jednakiji. Još jedan javni posao obavljen je, u najmanju ruku, u zamućenim vodama, pa javnost teško može da sazna koji kriterijumi su primenjeni. Zvaničnog obrazloženja zasad nema, ili se do njega ne može doći.
Naime, u Upravni odbor RTS imenovana su četiri člana koja su se za tu funkciju “samokandidovala”. Zakon navodi da se članovi UO “imenuju iz reda novinara i afirmisanih stručnjaka za medije, menadžment, pravo i finansije, kao i drugih uglednih ličnosti”. Prilikom raspisivanja konkursa samopredlaganje nije navedeno kao potencijalni oblik kandidovanja. Tačnije, u konkursu je pisalo da predlagači kandidata mogu biti – samo ustanove, organizacije, udruženja i druge registrovane grupacije.
Sva profesionalna novinarska udruženja kandidovala su ličnosti za koje su smatrala da imaju odgovarajuće kvalitete. Međutim čini se da Radiodifuzni savet u svakoj prilici želi da pokaže da ga se ne tiče ničije mišljenje. Pogotovo su nepoželjni stavovi i mišljenja stručne javnosti. Po dosadašnjem ponašanju članova RRA moglo bi da se pretpostaviti da se oni na taj način svete za kritike upućivane na njihov račun i da kažnjavaju one koji su im se bilo čime zamerili.
Bilo bi zanimljivo znati kako su se neki dosetili da se samopredlože. I šta bi bilo da su to isto učinile desetine ili stotine građana sa ništa manjim zaslugama u oblasti javnog informisanja. Da li bi i tada bila izabrana ista četvorka? Ili su, možda, četvorica samokandidovanih izabrana i pre formalnog izbora? Možda im je došapnuto da njihovi likovi i dela mogu da nadomeste razne ustanove, organizacije, udruženja i druge registrovane grupacije i da članove RRA ne obavezuju razne zakonske formalnosti, pa čak ni odluke koje su sami doneli. A možda članovi RRA, gledajući kakva je Skupština i videći šta se u njoj radi, veruju da i oni imaju neograničena prava i ovlašćenja.

Print Friendly, PDF & Email