Zatražiće autentično tumačenje

BK televizija najavila je da će, povodom odluka Saveta Republičke radiodifuzne agencije (RRA), zatražiti od Skupšti

25. May 2006

Reading Time: < 1 minute

BK televizija najavila je da će, povodom odluka Saveta Republičke radiodifuzne agencije (RRA), zatražiti od Skupštine Srbije autentično tumačenje odredbi Zakona o radiodifuziji, kada je u pitanju okončanje javnog konkursa za dodelu dozvola za emitovanje programa. Za razliku od Saveta RRA, BK TV ponovila je ocenu da se taj konkurs ne može smatrati okončanim. Pozivajući se na Zakon o radiodifuziji, BK TV navodi da emiteri koji su dobili dozvolu od RRA u ovom trenutku nemaju celovitu dozvolu za emitovanje programa, a da će je eventualno dobiti tek ako regulatorno telo zaduženo za oblast telekomunikacija – RATEL, na osnovu zahteva tih emitera i stanja njihovih tehničkih kapaciteta, izda dozvolu za radiodifuznu stanicu. BK TV je navela i da emiteri, čije su prijave odbijene, imaju pravo da pokrenu upravni spor pred Vrhovnim sudom Srbije, koji je, u skladu sa zakonom, jedini nadležan da ispituje zakonitost odluka RRA i da donese pravosnažne odluke. Tek tada će će znati, dodaje se u saopštenju, ko je od emitera dobio dozvolu, a ko ne, odnosno tek tada će se raspisani javni konkurs moći smatrati pravosnažno okončanim.

Print Friendly, PDF & Email