Usvojen status RUV-a

Upravni odbor Radiodifuzne ustanove Vojvodine jednoglasno je usvojio Statut te ustanove, koji će stupiti na snagu na

11. May 2006

Reading Time: < 1 minute

Upravni odbor Radiodifuzne ustanove Vojvodine jednoglasno je usvojio Statut te ustanove, koji će stupiti na snagu nakon što dobije saglasnost Saveta Republičke radiofuzne agencije. Potom će biti raspisan konkurs za generalnog direktora i otpočeti izrada ostalih opštih akata. UO je jednoglasno odlučio i da zvaničan naziv Radiodifuzne ustanove Vojvodine bude Radio-televizija Vojvodine, čiji će sastavni delovi ostati TV Novi Sad i Radio Novi Sad.

Print Friendly, PDF & Email