Ugašeni Treći kanal i Radio 101

Treći kanal Radiotelevizije Srbije (RTS) i Radio 101, u ponoć su prestali sa emitovanjem programa. Radio Televizija S

05. May 2006

Reading Time: < 1 minute

Treći kanal Radiotelevizije Srbije (RTS) i Radio 101, u ponoć su prestali sa emitovanjem programa. Radio Televizija Srbije (RTS) je dobila rešenje Trgovinskog suda u Beogradu o upisu u sudski registar novoosnovane Radiodifuzne ustanove Srbije, prenosi RTS i ističe da je tim aktom okončana zakonom predviđena procedura transformacije Javnog preduzeća RTS u ustanove javnog radiodifuznog servisa Srbije i Vojvodine.
Na osnovu Zakona o radiodifuziji, ta zakonska obaveza izvršena je na osnovu preporuke Saveta Republičke radiodifuzne agencije Srbije i odluke nedavno izabranog Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije.
Preko predajnika Trećeg kanala emitovaće se Prvi program Televizije Beograd i prenosiće se zasedanje Skupštine Srbije, a predajnici radio stanice 101 emitovaće Prvi program Radio Beograda.
Taj režim rada predajničke mreže Trećeg kanala i Radija 101 primenjivaće se do okončanja konkursa Republičke radiodifuzne agencije o raspodeli frekvencija budućim emiterima.
Zaposleni u tim organizacionim delovima nastaviće rad u Radiodifuznoj ustanovi Srbije.

Print Friendly, PDF & Email