RTL-u uskraćen uvid u prijave

Televizija RTL protestovala je danas protiv odluke Republičke radiodifuzne agencije (RRA) da se toj televiziji uskr

05. May 2006

Reading Time: 2 minutes

Televizija RTL protestovala je danas protiv odluke Republičke radiodifuzne agencije (RRA) da se toj televiziji uskrati uvid u potpune prijave televizija Košava-Hepi (Happy) i Televizije Avala. RRA je nacionalne frekvencije dodelio televizijama Pink, B92, Foks, Košava-Hepi i Avala, dok RTL nije dobio dozvolu za emitovanje programa na nacionalnom nivou.
RTL je saopštio da je uložio danas žalbu savetu RRA na odluku tog tela da se predstavnicima RTL-a onemogući uvid u delove dokumentacije televizija Avala i Kosava-Hepi, koji se odnose na planirane investicije i garancije o doprinesu većem kvalitetu programa.
“Takva odluka RRA na nezakonit način onemogućava jednom od učesnika da izvrši poređenje prijava kako bi se ustanovilo po kom osnovu je RRA uskratila nacionalnu frekvenciju RTL-u”, nevedeno je u saopštenju.
Dodaje se da su predstvanici RTL-a tražili uvid u dokumentaciju televizija Avala i Kosava-Hepi kako bi izvršili detaljno poređenje prijava i ustanovili po kom osnovu je RRA smatrala prijave televizija Košava-Hepi i Avala boljim od prijave RTL-a.
Predstavnici RRA obavestili su RTL da je savet usvojio zahtev televizija Košava-Hepi i Avala da se delovi njihove dokumentacije, koji se odnose na planirane investicije, garancije za iste, kao i garancije tih televizija doprinosu većeg kvaliteta označe kao “poslovna tajna”.
“Za razliku od televizija Avala i Košava-Hepi, predstavnici Foks (FOX) televizije na uvid su dostavili celokupnu dokumentaciju, dok se predstavnici RTL-a nisu interesovali za prijave B92 i televizije Pink”, saopštio je RTL.
Kako je navedeno, dokumentacija televizija Avala i TV Kosava-Hepi koja je RTL-u stavljena na uvid ne omogucava pripremu prigovora RTL na odluku RRA o dodeli nacionalnih frekvencija.
RTL je u svojoj žalbi na tu odluku naveo da takav stav RRA predstavlja kršenje zakonske procedure, te da je svim učesnicima konkursa zakonom o upravnom postupku zajamčen uvid u prijave ostalih učesnika.
“Pošto je konkurs za dodelu nacionalnih frekvencija javan, neprihvatljivo je skrivanje ključnih delova prijava na osnovu kojih je dodeljivano nacionalno dobro”, saopštio je RTL.

Print Friendly, PDF & Email