Ne postoji pravni osnov za emitovanje

Republička radiodifuzna agencija (RRA) saopštila je da ne postoji pravni osnov za emitovanje programa RTV BK Telekom

25. May 2006

Reading Time: < 1 minute

Republička radiodifuzna agencija (RRA) saopštila je da ne postoji pravni osnov za emitovanje programa RTV BK Telekom “zemaljskom radiodifuzijom, kablovskom distribucijom, niti preko satelita”. “Omogućavanje RTV BK Telekomu da na bilo koji način emituje program je teško kršenje Zakona o radiodifuziji, Zakona o telekomunikacijama i Krivičnog zakonika”, saopštula je RRA i ddoala da će protiv svih koji prekrše te zakone preduzeti “odgovarajuće pravne korake”. RRA je podsetila i da BK TV nije dobila dozvolu na konkursu za izdavanje dozvola za emitovanje TV programa. “Za RTV BK Telekom javni konkurs je okončan odbijanjem njihovog prigovora od strane RRA i trenutkom uručenja rešenje o toj odluci”, navedeno je u saopštenju.

Print Friendly, PDF & Email