Masovno kršenje prava profesije

Izvestioci Saveta za štampu Medija centra ocenili su da pisani mediji u Srbiji masovno krše osnovna prava novinarske p

08. May 2006

Reading Time: < 1 minute

Izvestioci Saveta za štampu Medija centra ocenili su da pisani mediji u Srbiji masovno krše osnovna prava novinarske profesije i da treba uspostaviti stalno telo za monitoring nad radom medija. U završnom izveštaju, članovi Saveta su na konferenciji za novinare predstavili iskustva i rezultate 13 mesečnih izveštaja objavljenih od marta prošle godine do aprila ove godine. Jednogodišnji rad Saveta pokazao je da postoji trend pada profesionalnog odnosa prema osnovnim standardima novinarstva, kome se najviše odupiru listovi “Danas”, “Politika” i “Blic”. Jedna od ključnih “boljki” srpske stampe, prvenstveno tabloida, je preterana sklonost ka senzacionalizmu kome potežu pretežno “Kurir” koji je napravio i najviše prekrsaja (410), zatim “Nacional” i “Preš”. Senzacionalizam, objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta, glasina i ogovaranja najčešće su kršena kategorija u više od 400 slučajeva.

Print Friendly, PDF & Email