Kurs “Ratni zločini, genocid i sjećanja”

Uz učešće brojnih eminentnih predavača/ica iz svijeta i regiona, među kojima je i bivši glavni tužilac Haškog tribuna

04. May 2006

Reading Time: 2 minutes

Uz učešće brojnih eminentnih predavača/ica iz svijeta i regiona, među kojima je i bivši glavni tužilac Haškog tribunala Richard Goldstone, na Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku od 8. do 13. maja održaće se četvrti po redu kurs “Ratni zločini, genocid i sjećanje” (War Crimes, Genocide and Memories).
Riječ je o prvom i za sada jedinom kursu koji se bavi ovom bolnom i neophodnom tematikom u regionu bivše Jugoslavije. Između ostalih, u uzučavanju ove tematike koristi se komparativni pristup, na primjerima brojnih slučajeva, Kambodže, Argentine, Bosne i Hercegovine, Holokausta, Konga, Sudana, Ugande itd.  Polazimo od činjenice da se ratna i poratna trauma mora preraditi kako se ne bi ponovila. Održavanje kursa finansijski su pomogli Evropska komisija, Fond otvoreno društvo BiH, ICMP, Goethe Institut, Univerzitet u Hamburgu i druge institucije.
Polaznici kursa su studenti/ce Evropskog Regionalnog magistarskog programa iz ljudskih prava i demokratije u jugoistočnoj Evropi, koji su većinom državljani/ke zemalja jugoistočne Evrope, ali i Evropske Unije i šire. Pored Richarda Goldstonea, predavači/ce na ovogodišnjem kursu su i Rodrigues Fransico Javier sa Univerziteta u Granadi, Patricia Schneider i Hans Joachen Giessmann sa Univerziteta u Hamburgu, Aernout van Lynden sa Američkog Univerziteta u Blagoevgradu u Bugarskoj. Predavanje će održati i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko, Tara Ney i Phyllis Thomson sa Univerziteta Victoria u Kanadi, Xabier Aguirre iz Stalnog međunarodnog krivičnog suda, i Smail Čekić sa Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti, Sarajevo, Bosna I Hercegovina.
Predavanja i prezentacije održaće i predstavnici Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) iz Sarajeva, kao i predstavnice udruženja žena i majki iz Srebrenice. U okviru kursa biće predstavljen i film “Marš smrti”, a svoje magistarske radove na ovu temu prezentiraće i bivši studenti/ce ovog magistarskog programa.
Pored filmskog programa na ovu temu, koji će se realizirati svake večeri projekcijama filmova u Art Radionici Lazareti, biće otvorena i izložba Apel Plakati “IDENTIFY!”, Srebrenica Podrinje Identification Project, ARS AEVI & Ideologija.
Sudija Robert H. Jackson, glavni tužilac Nirnberškog tribunala, svojevremeno je rekao: “Mi moramo da objasnimo nevjerovatne zločine sa vjerovatnim činjenicama”. “Ne slažemo se sa ovom konstatacijom. Genocid je vjerovatan. On pokazuje kako naš svijet funkcioniše”, kazala je direktorica kursa “Ratni zločini, genocid i sjećanja”, dr. Janja Beč Neumann.
Za potpune informacije o programu kursa i redoslijedu predavanja možete pogledati internet stranicu www.iuc.hr, pod courses/list of courses.
Osoba za kontakt sa novinarima: Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, +381 63 58 33 16, dinkosaska@yahoo.com

Print Friendly, PDF & Email