Konkurs za podršku medijima u Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za informacije raspisao je danas konkurs za dodelu sredstava pisanim i elektronskim, opšt

15. May 2006

Reading Time: < 1 minute

Pokrajinski sekretarijat za informacije raspisao je danas konkurs za dodelu sredstava pisanim i elektronskim, opštinskim i regionalnim medijima, sa sedištem na teritoriji Vojvodine za 2006. godinu. Na osnovu konkursa biće odobreno ukupno 22 miliona dinara za tehničko-tehnološko unapređenje rada organizacija koje izdaju novine ili proizvode i emituju radio ili televizijski program.
Od toga će javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama biti dodeljeno 7,6 miliona dinara, a privatnim preduzećima 14,4 miliona dinara.
Prijave za konkurs podnose se u dva primerka, sa naznakom za koju namenu se sredstva traže, a uz prijavu se obavezno prilaže i projekat, kojim se navode prioriteti za tehničko-tehnološko opremanje i programski ciljevi.
Prijave se podnose lično na pisarnici Izvršnog veća Vojvodine ili se upućuju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za informacije, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 16.
Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima, koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za informacije ili se mogu preuzeti sa stranice “Dokumenti” sajta Izvršnog veća Vojvodine www.vojvodina.sr.gov.yu
Rok za podnošenje prijava je 15 dana.

Print Friendly, PDF & Email