Ko ima, a ko nema pravo emitovanja

Zamenik predsednika Saveta Republičke radiodifuzne agencije (RRA) Aleksandar Vasić izjavio je da televizije čiji s

22. May 2006

Reading Time: < 1 minute

Zamenik predsednika Saveta Republičke radiodifuzne agencije (RRA) Aleksandar Vasić izjavio je da televizije čiji su prigovori na nedodeljivanje frekvencija odbijeni nemaju pravo da emituju program od trenutka kada im rešenja o odbijanju žalbe budu uručena. “Svi koji nisu dobili dozvole nemaju više pravo emitovanja, a oni koji nastave da emituju suočiće se sa pravnim posledicama”, rekao je Vasić na konferenciji za novinare. Savet RRA odbio je 19. maja žalbe BK TV, TV5 i RTL na nedodeljivanje nacionalne frekvencije, a na istoj sednici je doneo odluku o retroaktivnoj jednomesečnoj zabrani emitovanja Televiziji BK počev od 25. aprila. Članovi Saveta RRA nisu želeli da obelodane koliko je članova prisustvovalo sednici i kako je proteklo glasanje, obrazlažući da je zapisnik sa sesednice poverljiv dokument.

Print Friendly, PDF & Email