I OEBS se žali na RRA

Misija OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori izrazila je zabrinutost zbog politike izdavanja dozvola Saveta Republičke radiod

26. May 2006

Reading Time: < 1 minute

Misija OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori izrazila je zabrinutost zbog politike izdavanja dozvola Saveta Republičke radiodifuzne agencije (RRA) i zatražila od tog tela da poštuje nacionalne zakone, međunarodne standarde i odluke Vrhovnog suda. “Misija OEBS-a u SCG alarmirana je nedavnim aktivnostima Saveta RRA”, navela je Misija u saopštenju i dodala da, iako OEBS smatra da nezavisnom regulatornom telu treba poveriti ovlašćenja za izdavanje dozvola, Savet RRA mora da poštuje propise i odluke suda. “Privremeno ukidanje dozvole za emitovanje, za koje je pitanje da li je osnovano, i de fakto nastavak ukidanja, uprkos odluci Vrhovnog suda, vrlo je zabrinjavajuće. Svaka proizvoljna aktivnost preduzeta da ograniči ili onemogući pravo na slobodu izražavanja i slobodu medija neprihvatljiva je”, ocenila je Misija OEBS-a i dodala da je zabrinuta i zbog, kako je ocenjeno, prenagljene odluke Saveta RRA da odbije žalbe nezadovoljnih podnosilaca prijava na javnom tenderu za nacionalne dozvole za emitovanje, smatrajući da te žalbe možda nisu bile dovoljno razmotrene. Ističe se i da bi bilo izuzetno štetno za Srbiju da se u bilo kom slučaju u potpunosti ne poštuju srpsko zakonodavstvo, Evropska konvencija o ljudskim pravima i releventna međunarodna sudska praksa u vezi sa izdavanjem dozvola za emitovanje.

Print Friendly, PDF & Email