Predstavile se PRO TV, Sigma i TV5

Predstavnici Pro TV manjinskog vlasnika iz Rumunije i Sigma TV, čiji je suvlasnik istoimena stanica sa Kipra, kao i TV5

12. Apr 2006

Reading Time: 2 minutes

Predstavnici Pro TV manjinskog vlasnika iz Rumunije i Sigma TV, čiji je suvlasnik istoimena stanica sa Kipra, kao i TV5 iz Niša, predstavili su se danas u Beogradu, u nastavku javnog razgovora članova Saveta Republičke radiodifuzne agencije sa kandidatima za nacionalnu dozvolu. Članovi Saveta raspitivali su se uglavnom o vlasničkoj strukturi, programskoj koncepciji i finansijskim planovima kandidata, koji su, kao i ostali koji su do sada učestvovali u javnom razgovoru, izrazili ubeđenje da su ispoštovali sve uslove konkursa i zakonske odredbe.
Manjinski suvlasnik Pro TV Adrijan Sarbu ima manjinski udeo i u istoimenoj rumunskoj stanici, čiji je većinski vlasnik CME, koja poseduje i POP TV u Sloveniji, TV Nova u Hrvatskoj i još nekoliko stanica u regionu.
Sarbu je ocenio i da to što CME zasebno učestvuje na konkursu u Srbiji ne predstavlja nedozvoljenu medijsku koncentraciju, navodeći da je njihovo partnerstvo ograničeno samo na Rumuniju, dok je većinski vlansik Pro TV u Srbiji Vladimir Bukelić.
Sarbu je obećao “najdinamičnije i najsveobuhvatnije” vesti, ako dobije dozvolu za nacionalnu mrežu, a naveo je i da će u početku uložiti osam miliona dolara, a još deset u naredne četiri godine.
Urednik Pro TV Milan Nedić rekao je da programska šema te stanice nije “spisak lepih želja, već realnost u Rumuniji”.
I predstavnici Sigma TV istakli su iskustvo medijskog rada u sličnoj društvenoj i ekonomskoj situaciji, ali su izrazili uverenje i da će na tržištu u Srbiji moći da ostvare zaradu, iako su za projekciju plana uzeli u obzir, kako su naveli, “najgori od najgorih scenarija”.
Sigma TV, u koju bi bilo uloženo 15 miliona evra u narednih osam godina, potencirala bi lokalnu produkciju, na osnovu koje već 11 godina ostvaruje uspeh na Kipru, a potom i u Grčkoj.
Programska koncepcija podrazumeva sklop zabavnog, naučnog i informativnog programa, ali je glavni urednik Slobodan Radulović, koji je godinama radio na RAI, najavio je i nedeljne liturgije različitrih verskih zajednica, između ostalog.
Većinski vlasnici Sigma TV u Srbiji su Ljubiša Vasiljević i Vladan Miladinović, koji godinama žive i rade na Kipru.
Niška TV5, osnovana pre 12 godina, sada ima četiri vlasnika – tri fizička lica i privatnu firmu Delta matik. Među njima je i Olivera Nedeljković, sestra biznismena Bogoljuba Karića, koja nema, prema rečima predstavnika TV5, udeo u kapitalu BKTV.
Izvršna direktorka i jedna od vlasnica TV5 Nataša Čorbić rekla je da će biti uloženo 6,5 miliona evra, pored dva miliona već investirana, kao i još oko 9,5 u narednih osam godina.
I Nataša Čorbić rekla je da je, prilikom odlučivanja o učesću na konkursu, uzet u obzir najgori mogući scenario, te se došlo do zaključka da je već za par godina moguće povratiti investicije, pre svega prihodom od marketinga.
Direktorka i glavna urednica Slavica Nikolić-Čorbić najavila je da bi informativni program činio četvrtinu ukupnog.
Urednici Miroslav Ćosić i Rade Radovanović najavili su da bi informativni program činio četvrtinu ukupnog i naglasili da TV5 “ne polaže nikome račune”, te da će kritički biti usmerena prema svim državnih funkcioneirma i strankama.
Članovi Saveta ukazali su da je TV5 više od sto puta prekršila Zakon o oglašavanju – emitovanjem reklamnih blokova dužih od 12 minuta tokom jednog sata, što su predstavnici TV5 potvrdili, ali i podsetili da je reč o periodu prilagođavanja na nove zakonske norme i da je ista zamerka bila upućena svim kandidatima.

Print Friendly, PDF & Email