Konkurs za UO javnih servisa

Republička radiodifuzna agencija (RRA) objavila je danas javni poziv za predlaganje kandidata za članove upravnih i

04. Mar 2006

Reading Time: < 1 minute

Republička radiodifuzna agencija (RRA) objavila je danas javni poziv za predlaganje kandidata za članove upravnih i programskih odbora radiodifuznih ustanova Srbije i Vojvodine. članove upravnih odbora treba da brinu o doslednoj primeni zakonskih odredbi koje se odnose na javni radiodifuzni servis, dok programski odbori treba da zastupaju interese gledalaca i slušalaca u celini. U javnom pozivu koji je objavljen u današnjoj štapi, RRA je istakla da članovi upravnih odbora ne mogu da budu poslanici, članovi vlade, kao ni funkcioneri političkih stranaka. članove upravnih odbora imenuje Savet RAA iz reda novinara i afimisanih stručnjaka za medije, menadžment, pravo, finansije, kao i drugih uglednih ličnosti, na mandat od pet godina i pravom na najviše dva imenovanja uzastopno. Za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine imenuju se lica koja žive i rade na području te pokrajine. Savet RRA predlaže po 12 kandidata za programske odbore radiodifuznih ustanova Srbije i Vojvodine iz reda profesionalnih udruženja, naučnih ustanova, religijskih zajednica, udruženja građana, nevladinih organizacija i slično. Predlozi treba da se dostave RRA u roku od 15 dana od dana objavljivanja, nakon čega se utvrđene liste kandiata stavljaju na uvid javnosti radi davanja prigovora, i to najmanje 15 dana pre glasanja.

Print Friendly, PDF & Email