Da se poštuju rokovi!

Nezavisno društvo novinara Vojvodine zahteva da Vlada Srbije ispoštuje rokove predviđene za transformaciju Radiot

08. Mar 2006

Reading Time: < 1 minute

Nezavisno društvo novinara Vojvodine zahteva da Vlada Srbije ispoštuje rokove predviđene za transformaciju Radiotelevizije Srbije u republički i pokrajinski radiodifuzni servis. S obzirom da je rok za izradu deobnog bilansa između RTV Beograd i RTV Novi Sad 31. mart, a rok za konstituisanje javnih servisa 30. april, NDNV izražava opravdanu bojazan da ovi rokovi neće biti ispoštovani i da se sa transformacijom (opet) kasni.
NDNV podseća da građani Srbije i Vojvodine od kraja prošle godine plaćaju RTV pretplatu. Uvođenje ove pretplate pravdano je tako što je rečeno da će sredstva biti iskorištena upravo za proces transformacije RTS-a u javne servise. Iz džepova građana Srbije i Vojvodine, dakle, više se ne može i ne sme finansirati RTS kakav je danas, pod vidljivim uticajem republičkih vlasti.
NDNV takođe postavlja pitanje na koji način se raspoređuju sredstva od pretplate u ovom “prelaznom periodu”? Da li se poštuje princip koji će važiti kada budu konstituisani republickci i pokrajinski javni servisi, da 70 odsto pretplate prikupljene u Vojvodini pripadne pokrajinskom radiodifuznom servisu? Prema našim informacijama, taj princip se ne poštuje, RTV Novi Sad se zakida za novac, a raspodela sredstava nije transparentna.
NDNV zato još jednom zahteva da se proces transformacije RTS-a već jednom završi, jer će to značiti i zaustavljanje 15-godišnjeg sistematskog devastiranja i ponižavanja RTV Novi Sad.
NDNV pozdravlja činjenicu da je Republička radiodifuzna agencija raspisala konkurs za imenovanje Upravnog odbora budućeg pokrajinskog radiodifuznog servisa. Izražavamo uverenje da će RRA, prilikom izbora članova UO, voditi računa da to budu pre svega stručnjaci iz svojih oblasti, ljudi od integriteta, a ne od partijske pripadnosti.
 
NDNV

Print Friendly, PDF & Email