U Vojvodini etnički odvojeni kafići

Pomoćnik vojvodjanskog sekretara za nacionalne manjine Janoš Oros izjavio je danas da u pojedinim krajevima Vojvodi

25. Feb 2006

Reading Time: < 1 minute

Pomoćnik vojvodjanskog sekretara za nacionalne manjine Janoš Oros izjavio je danas da u pojedinim krajevima Vojvodine postoje etnički odvojene diskoteke i kafići. Na seminaru Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) “Promocija različitosti” Oros je rekao da u Vojvodini postoje sredine u kojima mladi Mađari idu samo u jedne diskoteke i kafiće, dok mladi Srbi izlaze u druge.
Prema njegovim rečima, mlada generacija u Vojvodini najviše je pogodjena odrastanjem u protekloj ratnoj deceniji, pa zbog toga na tu generaciju treba edukativno delovati, kako bi prihvatila vekovne vrednosti vojvodjanskog prostora.
Oros je ocenio da medjusobno nepoznavanje jezika i običaja izmedju mladih različitih nacionalnosti dovodi do predrasuda koje potom izazivaju netrpeljivost.
On je još naveo i da u Vojvodini postoje problemi sa poštovanjem manjinskih prava u pravosuđu i upravi, kao i u upotrebi službenog jezika i pisma.
Kazao je da se, osim na severu Vojvodine, u sudovima u ostalim delovima pokrajine ne vode postupci na jezicima nacionalnih manjina, iako zakon propisuje takvu mogućnost.
Prema njegovim rečima, retki su slučajevi i postavljanja višejezičnih tabli sa nazivima ulica, trgova i naseljenih mesta u opštinama u kojima su u službenoj upotrebi i jezici nacionalnih manjina.
Oros je rekao da se ne poštuje ni pravo manjina o upisivanju ličnog imena i prezimena u matične knjige, lične karte i ostale isprave na maternjem jeziku.
Seminar “Promocija različtosti” održava se tokom vikenda u hotelu “Norcev” na Fruškoj gori, uz podršku Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava.

Print Friendly, PDF & Email