Oštre kritike na račun rukovodstva TVNS

Koordinator svih manjinskih nacionalnih saveta, Ana Tomanova Makanova, oštro je danas kritikovala rukovodstvo RTV

21. Feb 2006

Reading Time: 2 minutes

Koordinator svih manjinskih nacionalnih saveta, Ana Tomanova Makanova, oštro je danas kritikovala rukovodstvo RTV Novi Sad i ocenila da to rukovodstvo radi “isključivo
za svoju korist, ličnu promociju i lične potrebe”. Na sednici Odbora za informisanje Skupštine Vojvodine, Ana Tomanova Makanova je rekla da je program RTV Novi Sad na jezicima manjina “u potpunosti upropašten i svodi se isključivo na informaticni program, dok kulturne, edukativne i zabavne emisije ne postoje”. Ona je precizirala da je od ukupno 509 miliona dinara, koliko se iz budžeta Srbije izdvajalo za RTV Novi Sad, svega 8,2 miliona namenjeno programima na jezicima manjina. Prema rečima Ane Tomanove Makanove, tolika sredstva su jedva dovoljna za pokrivanja plata zaposlenih, “zbog čega nikoga ne treba da čudi zašto su progami na jezivcima nacionalnih manjina pred odumiranjem”. Ona je navela da je, sa druge strane, rukovodstvo RTV Novi Sad samo za festival “Zlatne žice”, koji traje jedan dan, izdvojilo 3,5 miliona dinara. Ana Tomanaova Makanova je kazala i da Radio Novi Sad kvalitetnim signalom pokriva svega 33 odsto teritorije Vojvodine. “Nacionalne manjine imaju pravo na informisanje i ono je zagarantovano zakonom, ali informacije koje nudi RTV Novi Sad nisu u službi nacionalnih manjina, a ni većinskog naroda u Vojvodini”, rekla je Ana Tomanova Makanova. Pokrajinski sekretar za informacije Milorad đurić, izrazio je bojazan da će se kasniti u procesu transformacije Radiotelevizije Srbije u republički i pokrajinski radiodifuzni serevis i založio se “da se propisani rokovi poštutuju, kako bi se stalo na put devastiranju RTV Novi Sad”. “Vrlo je važno da se RTV Novi Sad osamostali i da dobije veće prihode, samo se plašim da u Beogradu ne postoji izrađen senzibilitet za posebne situacije i posebne potrebe u Vojvodini”, rekao je đurić. Predsednik Odbora za informisanje Oto Buš, rekao je da je na današnju sednicu bio pozvan i generalni direktor RTV Novi Sad Petar Jovanović, ali je odbio da učestvuje s obrazloženjem da su ocene koje izbnose predstavnici manjinskih nacionalnih saveta “paušalne i neargumentovane”. Sednici Odbora su prisustvovali predstavnici svih manjinskih nacionalnih saveta sa teritorije Vojvodine, koji su podržali ocene koje je iznela Ana Tomanova Makanova.

Print Friendly, PDF & Email