Odbačen predlog NUNS-a

Ustavni sud Srbije odbacio je predlog Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) za ocenu ustavnosti zakona iz 1974

16. Feb 2006

Reading Time: < 1 minute

Ustavni sud Srbije odbacio je predlog Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) za ocenu ustavnosti zakona iz 1974. godine na osnovu kojeg je imovina u Resavskoj ulici u Beogradu preneta samo na Udruženje novinara Srbije. NUNS je od suda zatražio da, do donošenja konačne odluke, odredi zabranu primene osporenog zakona jer se, kako se navodi, pred Trećim opštinskim sudom vodi spor o pravu korišćenja poslovne zgrade u Resavskoj ulici 28. To udruženje je u zahtevu za pokretanjem postupka pred Ustavnim sudom navelo da ima pravo na tu zgradu, jer je ona ostavljena na korišćenje svim novinarima.

Print Friendly, PDF & Email