Konačno, konkurs za dozvole

Savet Republičke radiodifuzne agencije odlučio je da raspiše javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje radio

22. Jan 2006

Reading Time: < 1 minute

Savet Republičke radiodifuzne agencije odlučio je da raspiše javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje radio i televizijskog programa. Frekvencije će biti dodeljene na nacionalnom i pokrajinskom nivou, kao i na nivou radiodifuzne oblasti Beograd. Uslovi konkursa biće objavljeni u “Službenom glasniku” i dnevnom listu “Politika”, čime će početi zakonski rok od 60 dana za prijavljivanje zainteresovanih kandidata za konkurs. Savet naglašava da se u skladu sa Zakonom o radiodifuziji dozvole za emitovanje programa mogu izdavati isključivo na javnom konkursu, kao i da kupovina bilo kog postojećeg radija ili televizije potencijalnom kupcu ne garantuje i dozvolu za emitovanje programa. Kako se navodi u saopštenju, Savet je odluku o raspisivanju konkursa doneo na osnovu činjenice da je Vlada Srbije dala saglasnost na sve dokumente neophodne za raspisivanje javnog konkursa. Ti dokumenti su Strategija razvoja radiodifuzije u Srbiji do 2013. godine, plan raspodele radiofrekvencija i pravilnik o naknadama  za emitovanje radio i televizijskog programa.

Print Friendly, PDF & Email