Uskoro predlog podele radio-frekvencija

Predlog plana raspodele radiofrekvencija, koji je neophodan za raspisivanje konkursa za dodelu dozvola za emitovan

24. Dec 2005

Reading Time: < 1 minute

Predlog plana raspodele radiofrekvencija, koji je neophodan za raspisivanje konkursa za dodelu dozvola za emitovanje radio i televizijskog programa, biće upućen do kraja godine Ministarstvu za kapitalne investicije Srbije, zaključeno je na sastanku nadležnih u toj oblasti. Takav zaključak donet je na sastanku članova Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije (UO RATEL), Saveta Republičke radiodifuzne agencije (RRA) i predstavnika Ministarstva za kapitalne investicije, saopštila je RRA. Predlog plana raspodele radiofrekvencija uputiće nadležnom ministarstvu UO RATEL-a, kako je predviđeno zakonom o telekomunikacijama. Time će se steći uslovi za raspisivanje javnog konkursa za izdavanje dozvola za emitovanje radio i televizijskog programa, najpre na nacionalnom, a potom na ostalim nivoima, kako je predviđeno Zakonom o radiodifuziji. Predstavnici RRA nedavno su optužili RATEL za opstrukciju raspisivanja konkursa za dodelu dozvola za emitovanje programa. RATEL je to negirao i prebacio odgovornost na Ministarstvo za kapitalne investicije, navodeći da mu nisu obezbeđeni uslovi za adekvatnu analizu Predloga plana raspodele radiofrekvencija, odnosno proveru da li je u skladu s međunarodnim obavezama i tehnički izvodljiv. Taj plan uradili su stručnjaci koje je okupio Savet RRA, budući da je formiranje RATEL-a i početak rada te agencije kasnio.

Print Friendly, PDF & Email