Stupio na snagu Zakon o oglašavanju

Zakon o oglašavanju, koji sadrži mnogobrojne zabrane, stupa na snagu, ali će, prema oceni stručnjaka, morati da bude d

25. Dec 2005

Reading Time: 2 minutes

Zakon o oglašavanju, koji sadrži mnogobrojne zabrane, stupa na snagu, ali će, prema oceni stručnjaka, morati da bude dopunjen zbog izvesnih propusta, posebno u vezi sa emitovanjem reklama na elektronskim medijima. Zbog uočenih propusta, međutim, Ministarstvo za trgovinu i turizam Srbije, u saradnji s Republičkom agencijom za radiodifiziju (RRA), pripremiće uputstvo kojim će bliže definisati neke odredbe i upozoriti emitere da se pridržavaju novih normi, rekao je agenciji Beta član Saveta RRA Slobodan Đorić. Navodeći da “zakon ima nekoliko rupa, jer nije obuhvatio sve oblike reklamiranja”, on je naveo kao primer da nije regulisano da li je i kako moguće registrovati reklame po principu “slika u slici”, koje su veoma česte, posebno u prenosima sportskih događaja. On je rekao da se ne mogu evidentirati ni reklame u scenografiji, česte u raznim zabavnim i drugim emisijama, niti su na bilo koji način ograničene”. Đorić je naveo da je u zakonu nelogično i to što se u vreme oglašavanja uračunava i vreme koje emiteri koriste za prezentaciju svog programa, iako je to informacija, a ne oglašavanje. Humanitarne akcije, koje su emiteri dužni da objavljuju, takođe oduzimaju prostor reklamnom vremenu, dodao je Đorić, navodeći da će u uputstvu Ministarstva za trgovinu i turizam biti naznačeno i ko je nadležan za koju vrstu reklame, pa će RRA kontrolisati, na primer, režim emitovanja reklama, a sadržinu pre svega Ministarstvo za trgovinu i turizam, kao i Ministarstvo zdravlja. Đorić je rekao da se RRA nada da su emiteri ozbiljno shvatili taj zakon i da su svoje programske šeme i ugovore sa komitentima za sledeću godinu prilagodili obavezama iz zakona. Zakon o oglašavanju usvojen je glasovima vladajuće većine, a prihvaćen je amandman Demokratske stranke za dozvolu oglašavanja politickih stranaka van izborne kampanje. Zabranjeno je reklamiranje duvanskih proizvoda i alkoholnih pića, osim piva i vina (od 18 do ranih jutarnjih sati), kao i reklamiranje opojnih droga i oružja, osim sportskog i lovačkog. Utvrđeni su i posebni uslovi oglašavanja lekova. Komercijalne stanice ne mogu imati više od 20 odsto svog dnevnog programa za oglašavanje, a javni servis više od deset odsto. Osim niza zabrana, predviđene su i kazne za privredni prestup, od 100.000 do 500.000 dinara, a u slučaju drastičnog kršenja zakona, sud može pojedinačnim oglašivačima izdati privremenu meru zabrane obavljanja delatnosti.

Print Friendly, PDF & Email