Protest ANEM-a

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) najoštrije je protestovala zbog pokušaja Vlade Srbije da se, kak

23. Dec 2005

Reading Time: 2 minutes

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) najoštrije je protestovala zbog pokušaja Vlade Srbije da se, kako je navedeno, “meša u nadležnosti Radio-difuzne agencije i Agencije za telekomunikacije” u vezi sa dozvolom za emitovanje Trećeg kanala Radio-televizije Srbije. Ta asocijacija poziva se na izjavu ministra kulture Dragana Kojadinovića od 20. decembra, prema kojoj bi vlada budućem kupcu izdvojenog Trećeg kanala RTS-a garantovala dobijanje dozvole za emitovanje programa.
“ANEM podseća Vladu Srbije da je izdavanje dozvola za emitovanje u isključivoj nadležnosti Republičke radio-difuzne agencije”, navodi se u saopštenju.
Naglašava se da “mešanje vlade u postupak izdavanja dozvola narušava kredibilitet Republičke radio-difuzne agencije, gazi postojeća zakonska rešenja, udaljava Srbiju od evropskih standarda, a u polju medijskih sloboda vraća nas deceniju i po unazad, na rešenja iz Miloševićevog zakona o RTS-u, iz 1991. godine”.
“ANEM, koji je zbog svog stava da pretplata ne sme da se uvodi pre transformacije RTS-a u javni servis, optuživan da radi o glavi državne televizije, ukazuje na paradoks da sada isti oni spasioci RTS-a od pre samo nekoliko meseci, nameravaju da tu kuću rasparčaju, a njegove delove rasprodaju, nezakonito umanjujući sredstva koja je Zakon izričito namenio za osnivanje i rad javnih servisa”, ocenjuje ta asocijacija.
Ukazuje se i da se i Agencija za telekomunikacije, drugo nezavisno telo sa kompetencijama u toj oblasti, suočava sa opstrukcijama u svojim pokušajima da preuzme efektivnu kontrolu nad spektrom, u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama.
“Značaj nezavisnosti regulatornih tela za slobodu medija neprocenljiv je. Pokušaj Vlade Srbije da se meša u nadležnosti nezavisnih agencija predstavlja gaženje takve nezavisnosti, otvoren napad ne samo na dve agencije, već i na profesionalne i nezavisne medije i slobodu izražavanja u zemlji”, ocenjuje ANEM. To udruženje poziva vladu da poštuje važeće zakone i da se uzdrži od postupaka “koji bi bacili senku na predstojeći javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje programa i favorizovanja potencijalnih kupaca na konkursu”.

Print Friendly, PDF & Email