O etici novinara odlučivaće političari

Senat poljskog parlamenta usvojio je sinoć kontroverzne izmene zakona o medijima koje daju moć političarima preko re

23. Dec 2005

Reading Time: 2 minutes

Senat poljskog parlamenta usvojio je sinoć kontroverzne izmene zakona o medijima koje daju moć političarima preko redukovanog Zemaljskog saveta za radio i televiziju da odlučuju o etici novinara. Provladinoj katoličkoj stanici Radio Marija obezbeđuje se automatski pravo na produženje licence. Izmene zakona o elektronskim medijima, na čiju navodnu neobjektivnost se tokom predizborne kampanje žalila vladajuća stranka Pravo i Pravda (PiS), usvojene su prethodno u donjem domu, Sejmu, u ubrzanoj proceduri a novi nadzorni organ bi trebalo da bude izabran još u januaru.
Izmene predviđaju da u Savetu umesto dosadašnjih devet bude svega pet članova, od kojih dva imenuje šef države, dva Sejm a jednog Senat. Zahvaljujući podršci populista iz Samoodbrane i ultrakonzervativne desnice iz lige Poljskih porodica vladajuća stranka ima većinu u oba doma a novi predsednik Leh Kačinjski (Leć Kaczynski) je brat blizanac lidera PiS.
Najveće proteste i ogorčenje među poljskim novinarima izazvala je sporna odredba po kojoj Savet treba da se bavi etikom novinara uz pretnju oduzimanja licence, što je u zakon uneto na zahtev populista iz Samoodbrane.
Liga poljskih porodica je sa svoje strane podršku zakona uslovila uvođenjem člana koji bi automatsko produženje licence obezbedio jedino katoličkom Radiju Marija, od koga se distancira zbog radikalizma i sama uticajna Poljska katolička crkva.
Šef sadašnjeg Saveta, Danuta Vanjek (Waniek) najavila je da će zatražiti od poljskog ombudsmana da protiv takvog zakona podnese žalbu Ustavnom sudu.
I njoj, kao i većini novinara i opozicionih političara, smeta pre svega vraćanje cenzure na mala vrata, preko pravomoći Saveta da odlučuje koji mediji poštuju novinarsku etiku a koji ne.
Direktor poljske javne televizije Jan Dvorak podsetio je da je već jednom sredinom 90-tih godina prošlog veka tada vladajuća levica pokušala da progura predlog da posebni organ pri vladi kontroliše etiku novinara ali da se zbog ogorčenih reakcija ubrzo povukla.
“Ideja da treba voditi računa o etici nije ništa loše. Ali o tome ne treba da vodi računa država, već same redakcije. Ta odredba ne treba da bude u zakonu”, rekao je Dvorak i dodao da same redakcije, na primer njegova TVP, imaju etičke kodekse i komisije koje kažnjavaju slučajeve kršenja novinarske etike.

Print Friendly, PDF & Email