Kraljevo: Strah od “burazerskog” sistema

Najavljena privatizacija medija pod ingerencijom lokalne samouprave, za koju se pokazalo da niko sa sigurnošću ne zn

01. Dec 2005

Reading Time: 3 minutes

Najavljena privatizacija medija pod ingerencijom lokalne samouprave, za koju se pokazalo da niko sa sigurnošću ne zna kako je i na koji način valja sprovesti, unela je dodatni nemir među zaposlene u JP Ibarske novosti. Tim pre što u ovoj medijskoj kući već mesecima traje tihi rat u kojem pojedine interesne grupacije utiru put svom kapitalu i željama da se domognu vlasništva nad nečim što već decenijama predstavlja opštenarodno dobro. Tumačeći postojeće i nejasne zakonske odredbe i prilagođavajući ih sopstvenim apetitima, pojedinci su u jednom trenutku organizovali sastanak članova UO i Sindikata sa direktorom na kojem je obznanjeno da bi koliko za desetak dana trebalo odvojiti list, i pustiti ga “niz vodu”, a onda krenuti u privatizaciju elektronskih medija. Štaviše, taktika je bila do te mere razrađena da su učesnicima u razgovoru saopšteni čak i detalji osmišljenog deobnog bilansa sa dezenom tapeta u prostorijama redakcije lista koji, uslovno rečeno, nema nikakvu tržišnu vrednost, osim logotipa i tradicije duge šest decenija.
Kako su predstavnici Sindikata Nezavisnost bili protiv ovakvih namera insistirajući na celovitosti firme, čak i u postupku privatizacije, do dogovora nije došlo. U traženju adekvatnog rešenja članovi pomenutog Sindikata su zatražili sastanak sa kompetentnim ljudima iz opštine, na kojem se pokazalo da je čitava stvar ishitrena, pravno niti na bilo koji drugi način neutemeljena i, najblaže rečeno, nedobronamerna. Odmah posle ovog sastanka, procurila je vest, kako JP Barske novosti mora ostati jedinstveno preduzeće i da niko nema nameru, niti ima pravo da gasi novine koje su postale u pravom smilu zaštitni znak grada Kraljeva, i pored svih lomova koji su ih potresali tokom poslednje dve decenije. Imajući sve to u vidu i pokušavajući da koliko je to moguće utiče i na sopstvenu sudbinu Sindikat Nezavisnost se oglasio saopštenjem koje je potpisao predsednik Marko Slavković, a u kojem se, između ostalog kaže da je Javno preduzeće Ibarske novosti, sa tri informativna medija u svom sastavu, jedna je od najstarijih informativnih kuća u Srbiji. Ovog 29. novembra obeležilo je 58 godina postojanja i tokom skoro šest decenija svog rada nemerljivo je doprinosilo informisanju građana o svim društvenim pitanjima i demokratskom razvoju kraljevačke opštine i Srbije. U taj razvoj ugrađeni su ogroman trud i izuzetni rezultati generacija zaposlenih: novinara, tehničara, snimatelja i drugih kadrova i saradnika koji su za svoj rad dobili najznačajnija društvena priznanja.
Međutim, raznim političkim igrama i čestim promenama direktora i Upravnog odbora, lošom poslovnom i uređivačkom politikom u poslednjih 15 godina, Ibarske novosti došle su u nestabilnu materijalno-finansijsku i ukupnu situaciju. Osim toga, u trenutku kada još uvek nisu rešeni brojni problemi, kao što su poslovni prostor, neadekvatna organizacija rada, niske i neisplaćene zaostale zarade, preduzeću predstoji privatizacija, uz mogućnost da ga, za male pare, kupe politički i finansijski moćnici, a građane opštine Kraljevo ostave bez objektivnog informisanja.
Razmatrajući, pre svega, nezavidan materijalni položaj zaposlenih, ali i obaveze u postupku privatizacije, sindikat Nezavisnost Ibarskih novosti, preko svojih predstavnika, obavio je, najpre, razgovor sa poslovodstvom preduzeća i predstavnicima osnivača, a zatim, na sastanku od 17. novembra, usvojio konkretne zaključke, kojima je iskazao minimum zahteva.
Od osnivača i poslovodstva se zahteva isplata svih zaostalih zarada iz prethodnog perioda (dve i po mesečne plate) i to do kraja ove poslovne godine, s obzirom na to da se većina radnika i njihovih porodica, zbog neisplaćenih i niskih plata, nalazi u vrlo nezavidnom materijalnom položaju.
Imajući u vidu da zarade zaposlenih, za razliku od svih drugih opštinskih javnih preduzeća, više od dve godine nisu povećavane, traži se da se one povećaju u visini inflacije (17-18 odsto), koliko je javnim preduzećima i dozvoljeno odlukama Vlade Srbije i SO Kraljevo.
S obzirom na to da Ibarske novosti ni do danas nemaju kolektivni ugovor, zahteva se da se on što pre sačini i potpiše, čime bi zaposleni bili zaštićeni u tekućem radu i poslovanju, a posebno u predstojećoj privatizaciji.
U vezi sa obavezama u postupku privatizacije JP Ibarske novosti, insistira se da u potpunosti budu ispoštovane zakonska procedura i obaveze i da se privatizacija ovog preduzeća obavi na najbolji mogući način, u interesu osnivača, građana i zaposlenih u Ibarskim novostima.
Zapravo, u ovom Sindikatu smatraju da JP Ibarske novosti imaju sve predispozicije da budu jedno od najstabilnijih preduzeća u ovom delu Srbije. Nastavlja se

Print Friendly, PDF & Email