Naloženo ukidanje presude Bodrožiću

Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava naložio je nadležnim organima u Srbiji da ukinu presudu kojom je osuđen gl

23. Nov 2005

Reading Time: < 1 minute

Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava naložio je nadležnim organima u Srbiji da ukinu presudu kojom je osuđen glavni urednik “Kikindskih” Željko Bodrožić, saopštio je danas Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM). Kako je navedeno, Komitet UN za ljudska prava je doneo takvu odluku jer je presudom Bodrožiću “ugrožena sloboda izražavanja zagarantovana Paktom o građanskim i političkim pravima”.
Bodrožić je osuđen po tužbi direktora firme “Toza Marković” Dmitra Šegrta.
Dodaje se da je takva odluka donešena na osnovu predstavke koju je YUCOM podneo tom komitetu, koji je osim ukidanja presude, naložio i restituciju kazne, kao i sudskih troškova. Državi je takođe naloženo i da nadoknadi štetu Željku Bodrožiću, koju je pretrpeo kršenjem prava iz člana 19. Pakta o političkim i građanskim pravima, dodaje se u saopštenju.
Navedeno je i da država u roku do 90 dana mora da dostavi izveštaj Komitetu Ujedinjenih Nacija za ljudska prava o preduzetim merama. YUCOM je saopštio da je slučaj, koji je ta organizacija vodila pred Komitetom UN za ljudska prava, predstavlja prvu odluku takve vrste “kojom se našoj državi nalaže da preduzme konkretne mere, uključujući ukidanje presude”.

Print Friendly, PDF & Email