Komitet UN: Bodrožić nije klevetao

Komitet UN za ljudska prava naložio je SCG da ukine presudu i obešteti novinara Željka Bodrožića, koji je osuđen zbog kl

29. Nov 2005

Reading Time: 2 minutes

Komitet UN za ljudska prava naložio je SCG da ukine presudu i obešteti novinara Željka Bodrožića, koji je osuđen zbog klevete nekadašnjeg funkcionera SPS-a Dmitra Šegrta, rekla je danas predsednica Komiteta za ljudska prava (Yukom) Biljana Kovačević-Vučo. “Mi imamo prvu odluku Međunarodnog komiteta za ljudska prava…gde je priznato da su povređena prava na izražavanje novinara koji je na bazi činjenica, koje su opštepoznate, komentarisao ponašanje jednog javnog službenika”, kazala je na konferenciji za novinare Kovačević-Vučo.
Sud u Kikindi osudio je novinara Željka Bodrožića na kaznu od 10.000 dinara za krivično delo uvrede Dmitra Šegrta maja 2002. godine u novinskom tekstu. Bodrožić je u tekstu pod naslovom “Rođen za reforme”, objavljenom u novinama “Kikindske”, o Šegrtu napisao da je “kao još jedan podupirač Slobe” koji je “milione spiskao na kampanju SPS-a i JUL-a”, uvidevši da nema “više ‘trte-mrte’ odlučio da pokaže srednji prst svojoj partiji i postane veliki pobornik reformi”.
Šegrt je u vreme kada je tekst pisan bio direktor fabrike “Toza Marković” u Kikindi, a pre toga istaknuti član Socijalističke partije Srbije i šef poslaničke grupe te partije u parlamentu SR Jugoslavije. Kikindski sud je odlučio da su navodi u tekstu “zapravo zlonamerni” i da “nanose štetu časti i ugledu privatnog tužioca (Šegrta)”. Okružni sud u Zrenjninu odbacio je Bodrožićevu žalbu novembra 2002. godine, uz obrazloženje da je članak uvredljiv.
Komitet za ljudska prava UN zaključio je da u slučaju Bodrožićevog teksta nije bilo dovoljno argumenata za krivično delo uvrede. Komitet je konstatovao i da u uslovima javnih rasprava koje se odnose na ličnosti iz političkog života, a posebno u medijima, treba posebnu vrednost dati neometanom izražavanju.
S obzirom da je Srbija i Crna Gora potpisnica Opcionalnog Protokola, Komitet očekuje da u roku od 90 dana dobije povratnu informaciju o preduzetim merama, kao i da objavi stavove Komiteta.
Advokat Dušan Ignjatović, koji je zastupao Bodrožićev slučaj pred Komitetom UN, naveo je da su i u novom Krivičnom zakonu Srbije zadržana dela uvrede i klevete.
Prema njegovim rečima, javne ličnosti u Srbiji imaju veću zaštitu sudova kada su u pitanju tužbe za klevete, što nije slučaj u evropskim zemljama, gde javni službenici više trpe kritiku i medija i javnog mnjenja.

Print Friendly, PDF & Email