Televizija glavni izvor informacija

Televizija je, uprkos razvoju novih tehnologija, ostala glavni izvor informacija za većinu građana u Evropi, ali je n

12. Oct 2005

Reading Time: < 1 minute

Televizija je, uprkos razvoju novih tehnologija, ostala glavni izvor informacija za većinu građana u Evropi, ali je njena uloga u podršci demokratiji ugrožena, pokazuje istraživanje Instituta za otvoreno društvo u Budimpešti. Javni servisi žrtvuju kvalitet kako bi se takmičili sa komercijalnim kanalima, a mnogi od njih zavise od vlada ili političkih stranaka, navedeno je u izveštaju, koji obuhvata 20 zemalja-članica Evropske unije (EU), kandidata za prijem u EU i potencijalnih kandidata. U izveštaju, objavljenom u Briselu, ukazano je i na sve veću koncentraciju vlasništva u komercijalnom sektoru, često povezanog s političkim strukturama. Te pojave ugrožavaju pluralizam i različitost, a najveći rizik u tom pogledu je u zemaljama centralne i istočne Evrope, navedeno je u izveštaju koji, na 1.662 strane, predstavlja najveće do sada komparativno istraživanje te vrste. Prema rezultatima istraživanja, iako u Evropi postoji gotovo 4.000 TV kanala, to tržište odlikuje istovremeno i visok stepen koncentracije vlasništva. Vlasnička struktura pod kontrolom je nekoliko kompanija, a često je tajna. Određen broj stanica najčešće privlači većinu publike, a česti su i primeri političkog pritiska na regulatorna tela i javne radiodifuzne servise. Istraživanje pokazuje i da su visokokvalitetni programi u Evropi retkost, te da je istraživačko novinarstvo i programe za manjine teško pronaći i u javnim servisima i na komercijalnim kanalima. Ocenjeno je i da će se tek videti da li će prelazak na digitalnu televiziju biti doprinos interesima javnosti. Mnogobrojne preporuke u izveštaju vladama, EU, Savetu Evrope, OEBS-u i drugim zainteresovanim stranama, odnose se na medijsku politiku, javne servise, komercijalnu televiziju i digitalizaciju. Osim regionalnog prikaza, izveštaj obuhvata pojedinačne ocene za 20 zemalja (Albanija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Francuska, Nemačka, Mađarska, Italija, Letonija, Litvanija, Poljska, Makedonija, Rumunija, Srbija i Crna Gora, Slovačka, Slovenija, Turska i Velika Britanija). Ceo izveštaj moguće je naći na sajtu http://www.eumap.org.

Print Friendly, PDF & Email