Interetnička komunikacija putem medija

Pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu Zoltan Bunjik upozorio je danas da neadekvatno medijsko prikazivanje

26. Oct 2005

Reading Time: < 1 minute

Pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu Zoltan Bunjik upozorio je danas da neadekvatno medijsko prikazivanje slučajeva diskriminacije manjina može izazvati ne samo ravnodušnost javnosti već i produbljivanje jaza između većinske i manjinske grupe. On je na konferenciji za novinare upozorio da tendenciozno i pogrešno predstavljanje informacija, koje određene manjinske grupe u medijima prikazuju kroz negativne stereotipe, “povećavaju nepoverenje ljudi prema toj grupi, što dovodi do produbljivanja jaza između predstavnika većinske i određene manjinske grupe”.
Predstavjajući aktivnosti na realizaciji projekta “Interetnička komunikacija putem medija”, on je rekao da je cilj projekta prevazilaženje postojećih multietničkih tenzija unapređenjem regionalnog višejezičnog novinarstva i afirmisanjem kulturnog modela, koji različitosti doživljava kao prednost.
Očekivani efekti projekta, prema njegovim rečima, su poboljšanje informisanosti o problemima manjinskih zajednica, jačanje međunacionalnog poverenja i međusobno uvažavanje i razvijanje duha tolerancije kod građana.
“Mediji imaju izuzetno važnu ulogu u širenju znanja o suštini građanskih prava, promovisanju tolerancije, prevazilaženju i suzbijanju diskriminacije. U tom smislu, od vitalnog je značaja medijski pristup u prikazivanju pitanja koja se odnose na stavove koji se razlikuju od stavova većine”, ocenio je Bunjik.
U okviru projekta “Interetnička kulturna komunikacija putem medija”, predviđeno je osnivanje zajedničke multietničke televizijske redakcije i izrada etičkog kodeksa novinara u multinacionalnoj Vojvodini.
U prvoj fazi realizacije biće obuhvaćeno srpsko, mađarsko i slovačko stanovništvo, a u narednim fazama i uključivanje ostalih nacionalnih zajednica u Vojvodini.
Nosilac projekta je Zavod za kulturu Vojvodine, a pokrovitelji su Izvršno veće Vojvodine i Vlada Slovačke, koja je sredstva obezbedila putem Fonda “Bratislava-Beograd”.

Print Friendly, PDF & Email