Usvojen Zakon o oglašavanju

Skupština Srbije usvojila je Zakon o oglašavanju, koji sadrži brojne zabrane i onemogućava zloupotrebe u javnom ogla

14. Sep 2005

Reading Time: 2 minutes

Skupština Srbije usvojila je Zakon o oglašavanju, koji sadrži brojne zabrane i onemogućava zloupotrebe u javnom oglašavanju. Zakonom je zabranjeno reklamiranje duvanski proizvoda i alkoholnih pića, osim piva i vina, koji mogu da se reklamitraju na televizijskim stanicama od 18 do ranih jutarnjih sati. Zabranjena je svaka vrsta sponzorstva tih proizvođača. Zabranjeno je i reklamiranje opojnih droga, oružja, osim sportskog i lovačkog, oglašavanje političkih organizacija van predizborne kampanje, utvrđeni su posebni uslovi oglašavanja lekova. Načela oglašavanja sadržana u zakonu su: sloboda oglašavanja, istinitost, potpunost i određenost oglasne poruke , prepoznatljivost oglasne poruke, zabrana zloupotrebe poverenja, zabrana diskriminacije (polne, verske, rasne), zabrana povrede morala, zabrana pojedinačnog oglašavanja ličnim obraćanjem, zabrana povrede konkurencije, stvaranja i održavnja dominantnog položaja. Novina uvedena zakonom je deklaracija, pisani obrazac koji mora da popuni oglašivač i obaveza da se oglasna poruka i deklaracija čuvaju 30 dana od isteka poslednjeg dana kada je poruka emitovana. Zakonom je utvrđeno da komercijalne stanice ne mogu imati više od 20 odsto svog dnevnog programa za oglašavanje, a javni servis više od 10 odsto, a regulisano je i pitanje oglašavanja na otvorenom prostoru, kao što su plakati i panoi. U zakon su ugrađene brojne direktive Evropske unije koje regulišu oblast oglašavanja. Između ostalog, zabranjeno je neistinito oglašavanje, upoređujuće oglašavanje, oglašavanje sa pozivom na bojkot, oglašavanje sa nedozvoljenim simbolima, oglašavanje sa pornografskim sadržajem, osim u pornografskoj štampi. Zabranjeno je i prikazivanje upotrebe sile, isticanje dominantnog položaja osobe jednog pola u odnosu na osobu drugog pola, iskorišćavanje zabrinutosti i nedostatka znanja za očuvanje zdravlja i životne sredine, upotreba imena, ličnih podataka bez prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi. Oglašavanje namenjeno maloletnicima podrazumeva zabranu zloupotrebe neiskustva, neznanja i lakovernosti maloletnika, zaštitu zdravlja, razvoja i integriteta maloletnika, zaštitu autoriteta porodice i škole. Nadzor nad sprovođenjem zakona obavljaće tržišna i komunalna inspekcija, Ministarstvo zdravlja, Radiodifuzni savet u delu koji je vezan za medije i koji će imati najveća ovlašćenja u kontroli sprovođenja zakona. Osim kazni za privredni prestup koje se kreću od 100.000 do 500.000 dinara, u slučaju drastičnog kršenja zakona sud može pojedinacnim oglašivačima izdati privremenu meru zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od jednog do 12 meseci, a u pojedinim slučajevima od jedne do pet godina. Za stupanje na snagu Zakona o oglašavanju predviđen je prelazni period od tri meseca.

Print Friendly, PDF & Email