Štampa juri od skandala do skandala

Savet za štampu Medija centra ocenio je danas da način na koji su mediji tretirali verbalni napad ministra za kapitalne

02. Sep 2005

Reading Time: 2 minutes

Savet za štampu Medija centra ocenio je danas da način na koji su mediji tretirali verbalni napad ministra za kapitalne investicije Velimira Ilića na novinara B 92 pokazuje kako u traganju za skandalima često zanemaruju javni interes. Izvestilac za avgust Dragan Janjić rekao je da je sve počelo pitanjem da li je Ilić u slučaju povlačenja optužnice protiv Marka Miloševića vršio pritisak na organe pravosuđa, a da je na kraju glavna tema postalo ministrovo ponašanje.
Ministar Ilić je početkom avgusta poručio celoj redakciji medijske kuće B92 da odu na psihijatrijsko lečenje, nakon čega je, prema Janjićevoj oceni, zaboravljeno veoma važno pitanje – da li je on vršio pritisak na pravosuđe ili ne. Janjić je rekao da uvek novi skandali preplavljuju sledeći, da izostaju odgovori na suštinska pitanja, a da se sve to svakodnevno preliva sa naslovnih strana medija.
“To možda odgovara političarima kojima je mnogo lakše da trče od skandala do skandala nego da javnosti ponude sprovodiva rešenja za krizu kroz koja zemlja prolazi, ali bi mediji trebalo da budu tu da ih iznova podsećaju na ono što je zaista važno”, rekao je Janjić.
Prema Janjićevim rečima, u pojedinim pisanim medijima ponovo se pojavljuju tekstovi u kojima se vodi kampanja protiv nevladinih organizacija i pojedinaca ili se ispoljava netrpeljivost prema pripadnicima drugih naroda i država.
Takvi tekstovi su se, kako je navedeno u izveštaju, pojavili u “Kuriru” i u “Večernjim novostima”, ali se ne može reći da su postali svakodnevna praksa, kako je to bilo u vreme bivšeg režima.
Izuzetak je, kako je naveo Janjić, list “Nacional” koji sistematski krši sva osnovna pravila novinarske profesije, falsifikuje činjenice, fabrikuje lične uvrede i na svojim stranicama prenosi brutalne scene nasilja i pronografiju. “‘Nacional’ je, naprosto, živi dokaz da na medijskoj sceni u Srbiji vladaju nered i anarhija u kojima je sve dozvoljeno. A to nije sloboda, jer sloboda podrazumeva i poštovanje pravila”, rekao je
Janjić.
Fotograf Imre Sabo ocenio je da novinska fotografija u domaćim medijima služi za “popunjavanje rupa” ili se njome želi postići efekat šoka i vulgarnosti.  Sabo je istakao da bi potpisivanje autora fotografija u štampi trebalo zakonski urediti, a fotomontaže i zloupotrebe fotografija sankcionisati.
 U Srbiji, prema njegovim rečima, ne postoji škola za edukaciju i usmeravanje fotoreporetera, što je jedan od razloga za neetički pristup u izboru i načinu plasiranja fotografija u dnevnim listovima. Sabo je rekao da bi bilo dobro osnovati esnafsko udruživanje fotoreportera koje bi, između ostalog, vodilo računa i o poštovanju pravila profesije.
Savet za štampu Medija centra čine urednici beogradskih medija koji prate pisane medije i svakog meseca podnose izveštaje o kršenju pravila novinarske profesije.

Print Friendly, PDF & Email