Ishitrena politička odluka

Nacionalni savet Mađara doneo je u petak većinom od 22 glasa odluku da se pristupi reorganizaciji jedinog dnevnog list

27. Sep 2005

Reading Time: 3 minutes

Nacionalni savet Mađara doneo je u petak većinom od 22 glasa odluku da se pristupi reorganizaciji jedinog dnevnog lista na mađarskom jeziku Mađar soa, u okviru koje je predviđeno i preseljenje redakcije u Suboticu i drastično smanjivanje broja novinara, pri čemu bi u Novom Sadu ostalo dopisništvo sa desetak zaposlenih. Ovakvoj odluci Nacionalnog saveta usprotivilo se njegovih šestoro uglednih članova – dr Janoš Banjai, šef katedre za mađarski jezik na Filozofskom fakultetu i nekadašnji direktor Foruma, Đeze Bordaš, direktor JP Forum-izdavačka delatnost i takođe bivši direktor Foruma, Laslo Galamboš, zamenik pokrajinskog sekretara za demografiju, mr Agneš Ozer, kustos Muzeja Novog Sada, Karolj Viček, reditelj i dr Laslo Gerold, profesor na katedri za mađarski jezik Filozofskog fakulteta, koji je zbog toga podneo ostavku na članstvo u savetu.
– Odluka o reorganizaciji i preseljenju redakcije Mađar soa doneta je odavno, pre nego što je rađena nekakva privredna analiza, koju je napravila firma Božidara Đelića, a pre dve nedelje članovi saveta iz redova Saveza vojvođanskih Mađara dogovorili su se kako da glasaju, pa ova sednica nije protekla u demokratskom duhu – kaže dr Gerold, koji je predložio da se odloži donošenje odluke do sačinjavanja prave analize lista.
– Odluka je više politička nego stručna i mislim da je doneta malo ubrzano – slaže se i Đeze Bordaš. – Članovi saveta iz redova SVM, koji su u velikoj većini, gotovo da nas nisu ni saslušali, a predlagali smo da se napravi podrobna analiza i vidi šta od novog lista očekuju čitaoci, šta misle intelektualci iz redova vojvođanskih Mađara. Slažemo se da treba reorganizovati Mađar so, da ima previše zaposlenih, ali treba stručno sagledati ko je višak, kakvi kadrovi nedostaju, koga treba primiti i slično.
Neizvesno je da li će još neko od članova Nacionalnog saveta Mađara slediti dr Lasla Gerolda i izaći iz ovog tela, na čije je formiranje bilo mnogo primedbi. Šestorka uglednih članova NSM se sredinom septembra na javnoj tribini u Novom Sadu usprotivila najavi preseljenja redakcije Mađar soa u Suboticu u čemu uživa podršku mađarskog življa u Novom Sadu i južnoj Bačkoj. Među njima je i Laslo Galamboš, potpredsednik Okružne organizacije SVM za južnu Bačku.
– To je loš znak za Mađare u južnoj Bačkoj, plašim se da će na red doći i druge institucije vojvođanskih Mađara. Plašim se da će se za dve-tri godine proceniti da redakcija ne može da funkcioniše na tri mesta, da će se odlučiti da je bolje da se list štampa u Subotici, a to će onda značiti da štamparija Forum ostaje bez posla. Fizičko prisustvo Mađar soa u Novom Sadu je veoma značajno za Mađare i mi smatramo da stare institucije mađarske zajednice treba da ostanu tamo gde su osnovane, a sedište novih može da bude u Subotici, Senti i drugim gradovima gde je veća koncentracija Mađara – kaže za Danas Laslo Galamboš.
Na pitanje da li će zbog drugačijeg stava i glasanja snositi posledice u SVM, Galamboš odrečno odgovara.
– Unutrašnji odnosi u SVM su demokratski, Statut stranke propisuje i garantuje da član zbog svog ubeđenja može da ima drugačiji stav od stranke, ali treba da ga ozvaniči u partijskim organima. Ja sam to učinio – rekao nam je Galamboš.
Ovom odlukom Nacionalni savet Mađara zloupotrebio je osnivačko pravo koje mu je prenela Skupština APV, ocenila je Demokratska Vojvodina.
– Skupština Vojvodine nije prenela i pravo na prisvajanje imovine koja je društvena. Bojimo se da će izmeštanje “srca” ove ugledne i demokratski orijentisane medijske kuće u Suboticu, sem otpuštanja uglednih novinara završtiti i prodajom centralne zgrade Mađar soa u kompletu sa skupocenom opremom, jer je zgrada pod hipotekom nekih banaka. DV zahteva od Skupštine APV da jasnije definiše sadržinu odluke o prenošenju osnivačkih rpava na nacionalne savete kako bi se sprečila dalja zloupotreba ovog demokratskog prava – ističe se u saopštenju DV.
– Bez suštinske analize lista, rada redakcije i o tome kakav Mađar so želimo, ozbiljan ili regionalni listići, ne može se govoriti o reorganizaciji. Kakva je to reorganizacija – da se sve odnese u Suboticu, a u Novom Sadu imamo infrastrukturu, redakciju, štampariju? Po sistemu napravićemo novi i lepši Dubrovnik. Novi Sad je centar vojvođanskih zbivanja i normalno je da redakcija bude u njemu. Meni je dosta tih igara – ističe dr Laslo Gerold, obrazlažući odluku da napusti NSM.

Print Friendly, PDF & Email