Britanska amabasada nagrađuje novinare

Britanska ambasada u Srbiji i Crnoj Gori, povodom preuzimanja šestomesečnog predsedavanja Britanije Evropskom uni

16. Sep 2005

Reading Time: < 1 minute

Britanska ambasada u Srbiji i Crnoj Gori, povodom preuzimanja šestomesečnog predsedavanja Britanije Evropskom unijom, raspisala je nagradni konkurs za novinare štampanih i elektronskih medija – za najbolji prilog (članak, reportažu, intervju, feljton, radio ili TV emisiju) na temu “Srbija i Crna Gora na putu ka EU”. Radovi za konkurs moraju biti objavljeni – emitovani na nekom od medija u Srbiji i Crnoj Gori u periodu od 1. jula do 27. novembra 2005. Radove bi trebalo predate u četiri istovetna primerka (fotokopiie, odnosno audio – video zapisi na audio kaseti, VHS video kaseti, ili na CD-u u mp3, real audio, windows audio, mpeg ili DVD formatu) najkasnije do 1. decembra. U prilogu je potrebno dostaviti podatke sa punim imenom i prezimenom autora, kontakt telefonom, imenom i adresom medijske kuće u kojoj radi i datumom kada je rad objavljen. Radove treba poslati na adresu: British Embassy, Projects and Public Dipiomacy Section, Resavska 46, 11000 Beograd. Sredinom decembra biće proglašena po tri dobitnika nagrada u kategoriji štampanih i elektronskih medija. Nagrade uključuju studijsku posetu Velikoj Britaniji, knjige i prigodne plakete. Više informacija moguće je dobiti u Ođeljenju za projekte i javnu diplomatiju ambasade Velike Britanije, preko na e-mail adrese Belgrade.PPD@fco.gov.uk ili tel. 011/3061-052.

Print Friendly, PDF & Email