Usvojene izmene i dopune Zakona o RDF

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o radiodifuziji, kojima je produžen rok za transformaciju Radiot

31. Aug 2005

Reading Time: < 1 minute

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o radiodifuziji, kojima je produžen rok za transformaciju Radiotelevizije Srbije (RTS) u javni servis, kao i za privatizaciju elektronskih medija lokalne samouprave. Za izmene je glasalo 128 poslanika, a protiv je bio samo jedan. Protiv izmena tog Zakona bile su opozicione Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka. Izmenama je precizirano da rok za privatizaciju RTS-a u republički i pokrajinski javni servis, koji je istekao 1. januara 2003. godine, bude produžen do 30. marta 2006. godine. Do početka rada Radiodifuzne ustanove Srbije i Radidifuzne ustanove Vojvodine, radio- televizijsku pretplatu, koja će se od 1. oktobra plaćati sa računom za struju, ubiraće Javno preduzeće RTS. Vlada Srbije će osnovati poseban tranzicioni fond iz koga će se, do isteka roka za transformaciju RTS-a u javni servis, obezbediti finansijska sredstva neophodna za transformaciju državne televizije. Rok za privatizaciju elektronskih medija lokalne samouprave, koji je istekao u julu ove godine, produžen je do 31. decembra 2007. godine. Onima koji ne budu privatizovani do tog toka, predviđeno je oduzimanje dozvole za rad. Mandat članova Saveta radiodifuzne agencije, izabranih na predlog skupštinskog odbora, biće šest godina. Članovi izabrani na predlog Skupštine Vojvodine, univerziteta i crkvi imaće petogodišnji, a predstavnici nevladinih organizacija i profesionalnih udruženja biraće se na mandat od četiri godine. Izmenama zakona ukinuto je pravo veta člana Saveta republičke radidifuzne agencije iz Vojvodine na odluke koje se odnose na tu pokrajinu. Povećane su i kazne za radio-pirateriju i srodne prekršaje na 300.000 do milion dinara, umesto dosadašnjih 50.000 do 200.000 dinara. Kazna za odgovorno lice u pravnom licu koji počini takav prekršaj biće od 20.000 do 50.000 dinara, umesto 2.500 do 10.000 dinara. Zakon o radiodifuziji usvojen je u julu 2002. godine.

Print Friendly, PDF & Email