Neprihvatljive promene Zakona

Predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Si

03. Aug 2005

Reading Time: < 1 minute

Predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Sindikata “Nezavisnost” ocenili su da su predložene izmene Zakona o radiodifuziji neprihvatljive, jer jačaju kontrolu vlasti u oblasti elektronskih medija. Predstavnici NUNS-a, ANEM-a i “Nezavisnosti” zamerili su vladi na konferenciji za novinare što ih nije konsultovala, iako predloženim izmenama bitno utiče na suštinu zakona, kako u pogledu rada Saveta za radiodofuziju, tako i u vezi s privatizacijom lokalnih medija i transformacijom Radio-televizije Srbije (RTS) u javni servis. Povodom vladinog predloga da šestogodišnji mandat dobiju članovi Saveta izabrani na predlog skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje, ocenjeno je da je reč o pokušaju da se sačuva politički, odnosno stranački uticaj na radiodifuziju. Slična ocena izneta je i u vezi s predlogom vlade da rok za privatizaciju lokalnih medija bude produžen do kraja 2008. godine. “Vlasti shvataju lokalne medije kao razglasne stanice i jasna je namera da zadrže kontrolu nad njima do sledećih lokalnih izbora”, rekao je predsednik NUNS-a Nebojša Bugarinović. Predstavnici NUNS-a, ANEM-a i “Nezavisnosti” naglasili su da podržavaju uvođenje pretplate za budući republički i pokrajinski javni servis, ali tek kada u njih bude transformisana RTS. Potpredsednik UGS medija “Nezavisnost” Dragan Milanović ukazao je da i Zakon o radiodifuziji precizira da se sredstva od pretplate mogu koristiti samo za javni servis, a ne za RTS, čije rukovodstvo vlada postavlja kao u bilo kojem drugom javnom preduzeću. Milanović je rekao i da prolongiranje roka za transformaciju RTS-a i izradu deobnog bilansa nije potrebno, jer je taj posao urađen još 31. jula 2003, ali ga vlada još nije verifikovala. Predsednik Upravnog odbora ANEM-a Slobodan Stojšić posebno je ukazao na neprihvatljivost ukidanja prava veta člana Saveta za radiodifuziju iz Vojvodine, ocenjujući da vlada time pokazuje nespremnost da uvaži specifične potrebe te multietničke pokrajine.

Print Friendly, PDF & Email