Misija OEBS-a nezadovoljna

Misija OEBS-a u SCG izrazila je nezadovoljstvo odlukom Skupštine Srbije da usvoji vladin predlog izmena i dopuna Zako

31. Aug 2005

Reading Time: < 1 minute

Misija OEBS-a u SCG izrazila je nezadovoljstvo odlukom Skupštine Srbije da usvoji vladin predlog izmena i dopuna Zakona o radiodifuziji u vezi sa mandatom članova Saveta za radiodifuziju. “Skupština Srbije je prošlog februara propustila priliku da utvrdi trajanje mandata članova Saveta, što predstavlja propust koji je mogao da se reši brže i na transparentan način u okviru postojećeg pravnog okvira”, navela je u saopštenju Misija OEBS-a i izrazila nezadovoljstvo i zato što taj problem nije rešen u konsultaciji sa zainteresovanim stranama, što, kako je ocenjeno, može dovesti do daljih problema u primeni zakona. Šef Misije OEBS-a u SCG Mauricio Masari naveo je da je od velike važnosti da se potvrdi princip jednakosti svih članova Radiodifuznog saveta, ističući da diskriminacija unutar Saveta ne sme da postoji, kao ni uticaj spoljnih faktora. Misija OEBS-a pozvala je Vladu Srbije da u potpunosti podrži proces privatizacije regionalnih i lokalnih elektronskih medija, s obzirom na to da su oni, kako se ističe u saopštenju, još podložni političkim uticajima. Misija OEBS-a navela da je i transformacija Radio-televizije Srbije (RTS) u javni radiodifuzni servis od presudnog značaja za razvoj demokratije u Srbiji.

Print Friendly, PDF & Email