Novi predstavnici Vojvodine u RTS-u

Izvršno veće Skupštine Vojvodine preporučilo je juče Upravnom odboru RTS-a da u Programski savet ove kuće imenuje nov

02. Jun 2005

Reading Time: < 1 minute

Izvršno veće Skupštine Vojvodine preporučilo je juče Upravnom odboru RTS-a da u Programski savet ove kuće imenuje nove članove sa teritorije Vojvodine što bi, prema rečima pokrajinskog sekretara za informisanje Milorada Đurića, trebalo da omogući stvaranje boljeg i kvalitetnijih programa Televizije Novi Sad i doprinese uspešnijem prerastanju ovog medija u pokrajinski javni servis. Prethodno je usvojena je i informacija o aktuelnom stanju u RTV NS, sačinjena zajedničkim radom Pokrajinskog sekretarijata za informacije i rukovodstva RTS-a, a u kojoj su predložena rešenja za unapređenje trenutnog položaja kuće koja već dugo posluje u dosta teškim uslovima, sa zastarelom opremom i u neadekvatnom prostoru.
Takođe, PIV je juče prihvatio i informaciju Sekretarijata za informisanje o prenošenju osnivačkih prava u medijima na jezicima manjinskih zajednica sa Skupštine APV na nacionalne savete, čime, u skladu sa zakonskim odredbama, okončan postupak prenošenja ovlašćenja u oblasti informisanja, kada su u pitanju mediji na jezicima nacionalnih zajednica.

Print Friendly, PDF & Email