Mediji manjina više nisu državni

Prenošenjem osnivačkih prava u javnim preduzećima i ustanovama, odnosno novinama i medijima na jezicima manjinskih

02. Jun 2005

Reading Time: < 1 minute

Prenošenjem osnivačkih prava u javnim preduzećima i ustanovama, odnosno novinama i medijima na jezicima manjinskih zajednica sa Skupštine APV na nacionalne savete okončan je postupak deetatizacije medija na jezicima nacionalnih zajednica u skladu sa zakonskim odredbama, rekao je pokrajinski sekretar za informacije Milorad Đurić na jučerašnjoj sednici Izvršnog veća AP Vojvodine, koje je usvojilo informaciju o prenosu osnivačkih prava u manjinskim medijima.
Pokrajinska vlada usvojila je i Informaciju o RTV Novi Sad, a predložena rešenja bi, kako je saopšteno, trebalo da pomognu unapređivanju položaja i kvaliteta rada ove medijske kuće, koja već dugo posluje u teškim uslovima, sa zastarelom opremom i u neadekvatnom prostoru. PIV je preporučio UO RTS da u Programski savet ove kuće imenuje nove članove sa teritorije APV što bi, takođe, trebalo da doprinese uspešnijem prerastanju RTV NS u pokrajinski javni servis.
Vojvođanska vlada je ocenila da su poljoprivreda i prehrambena industrija među najvažnijim privrednim i izvoznim kapacitetima, ne samo u Vojvodini već i u čitavoj našoj zemlji i od njenog kvaliteta, brzog oporavka i poslovnog unapređivanja umnogome zavisi ukupan položaj svih Vojvođana. Da bi prerađivačka industrija postigla uspeh potrebno je obezbediti nova ulaganja, visok kvalitet robe, veću efikasnost, kao i nove izvozne aranžmane, jer su mnoga tržišta još uvek neiskorišćena. Na listi najuspešnijih vojvođanskih izvoznih poljoprivrednih proizvoda u 2004. godini, pored šećera i ulja nalazi se i pivo, koje je izvezeno u vrednosti od 25 miliona dolara. Da bi izvoz dalje rastao potrebno je obezbediti dovoljne količine kvalitetne robe, ali i sigurnost u primarnoj proizvodnji, bilo da su u pitanju subvencije ili povoljna nabavka stočne hrane i đubriva, rečeno je na sednici.

Print Friendly, PDF & Email